Pileurt – Er du Manden med Leen??

Bag fodboldbanen er den del af foreningens fællesareal tilgroet med pileurt. Vi har foreslået på generalforsamlingen at arealet overgår til kommunen, da det er svært at få bugt med. Men inden generalforsamlingen bloimstrer pileurten, og det vil derfor være en god ide af slå dem ned inden. Har du en le og kan du hjælpe Jens Enochsen, så ring eller skriv til Jens: 53 63 70 31 eller Jens Enochsen jens@enochsen.dk

Sommerfest ? Lån foreningens festtelte

Nu hvor begrænsningen på deltagere er ophævet. kan det være, du har brug for at holde en havefest. Foreningen har 3 telte, her ses de 2 i brug.

Man booker dem ved at skrive til Jens Enochsen:  jens@enochsen.dk

Når man har lånt dem, bedes man lade dem stå i 2 dage og lufte ud – just in case.

Og husk at fortælle naboerne, når I holder fest.

På nuværende tidspunkt er de booked fra 1-3.8

CP 37 bliver snart sat til salg – er det noget for Ravnsnæsbeboere og familier?

Kære alle!
Vi sætter vores hus til salg meget snart, men tænker at der på Ravnsnæsset kunne være nogen af jer (eller jeres venner) som er interesserede i et hus ved søbredden. Hvis I gerne vil høre mere, så slå lige på tråden.
Bedste hilsner
Annette og Hans
Hans Thorkilgaard
Carl Plougs Vej 37
3460 Birkerød
Mobil: 31490550

Møde mellem Rudersdal Kommune og grundejerforeningerne – affaldssortering m.v.

Jens Bjelbo fra Grundejerforeningens bestyrelse deltog på mødet den 19.11 og skrev efterfølgende:

Jeg deltog i grundejerforeningsmødet den 19. nov. Indlæg var i.h.t. agenda og vedlagte præsentation

praesentation_aarsmoede_for_grundejerforeningerne_19.11.19

Diskussion var fortrinsvis omkring affaldsordning og afskaffelse af serviceordning

Mange var betænkelige m.h.t. placering af de mange nye affaldsspande, specielt i den tættere bebyggelse, rækkehuse og lign. Mulighed for at dele spande blev nævnt. Samtidig blev bekymring om øget lastvognstrafik nævnt.

M.h.t. afskaffelse af serviceordning, kan jeg forstå at vi er heldige i allerede at have et vejlaug. Mange skal åbenbart til at oprette et sådant.

Jeg forstår der allerede er et forum ang. Indhentning af fælles tilbud – 31 vejlaug/ejerforeninger er allerede med – er vi også?

Planen er udarbejdelse af fællesudbud i foråret 2020, indhentning af tilbud sommer 2020, indgå aftale(r) efterår 2020.

I dag koster vintertjenesten ca. 270-/husstand og det forventes at med fælleskontrakt kan noget tilsvarende opnås.

Der var også indlæg omkring fremtidig klimasikring, herunder tanker omkring separering af overfladevand og kloakvand, samtidig er kloaknettet af ældre dato og vil mange steder snart kræve renovering. Endelig plan og økonomi er ikke fastlagt, men på sigt må man forvente højere takster og m.h.t. separering af overfladevand og kloak på egen grund, blev et tal, afhængig af kompleksitet, på 60,000-/ejendom nævnt.

Mvh Peter

Udskiftning af afløbsledningen på Carl Plougsvej

Vi har modtaget følgende fra entreprenøren:

Afløbsledningen på Carl Plougs Vej ved 53 er nedslidt. Derfor går vi nu i gang med at renovere ledningen. Du kan godt bruge afløbet i huset, mens vi arbejder.
Vi kan desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag,mens arbejdet står på. Vi forsøger at mindskegenerne mest muligt.
Uge 43, 2019
Vi går i gang uge 43 og forventer at være færdige uge 47. Vi
arbejder normalt på hverdage mellem kl. 07.00 –18.00. Eventuelle ændringer informerer vi om på http://www.novafos.dk.

For at sikre kvaliteten af vores arbejde slutter vi afmed en TV-inspektion af den nye ledning.
Arbejdet vil blive udført af entreprenør Bent V. NielsenA/S.
Undgå tomme vandlåse
Arbejdet kan betyde, at vandlåse i huset vil blive suget tomme. Hvis du oplever lugtgener, skal du derfor lade vandhanerne løbe i et minut, trække ud
i toiletter samt hælde vand i ubenyttede afløb. Luft også ud i huset.
Vi vil være i vejen I perioder kan der være omkørsler og begrænset
mulighed for parkering og adgang til indkørsler. Der kan være støj- og støvgener, mens vi arbejder.
Ny asfalt
Det første lag asfalt bliver lagt på, når vi er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.
Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder Sonia Dias da Silva på telefon 40 20 81 21 eller på sds@novafos

Mer

e om arbejdet kan læses på denne:

{99c40685-f3c8-4cf1-a82f-ad2369affb6d}_GDPR_Q2_Email3_OverviewDoc_Asset