Vedr. Vejreparationer

Jeg har fået en del spørgsmål om asfalttilslutning til fliser/brosten ved indkørsler. Hvis eksisterende fliser/brosten i niveau ikke hæves, kan man på Sjælsøbakken få et godt indtryk af udseendet efter ny asfaltbelægning. Her lå brostenskanter lidt over eller i niveau med den gamle asfalt og efter ny asfaltbelægning er der nu en ru asfaltkant ind mod brostenene.
Planen er fortsat, at asfaltudlægningen begynder mandag den 15. juni.

Venlig hilsen
Kristian Overgaard

Arbejdsdag på Fællesgrunden

for enden af Kaj Munks Vej
lørdag 6. juni 2015 kl. 10.00

Min plan omfatter 2 punkter.

1  At få malet og repareret legehuset. Dette især for forældre og bedsteforældre.
2 At rydde op i buskene og hækken rundt om grunden.

Andre forslag til forbedringer og forskønnelse af fællesgrunden modtages gerne.

Jeg håber, at mange møder op for at deltage, men har man ikke lyst eller kræfter til det, vil kaffe og kage eller andet produktivitetsfremmende blive modtaget med glæde.
I håb om godt vejr og stor tilslutning ønsker jeg alle et behageligt forår.

På bestyrelsens vegne

Jens Enochsen

53637031

jens@enochsen.dk

PS: Medbring gerne redskaber såsom ørnenæb, buskryddere, river, grebe m.m.

P.S.P.S.

Send mig gerne en email hvis I planlægger at møde op for at male da der skal købes maling.

Gør et godt loppefund Søndag den 24. maj kl. 11-13

Kom og find ”nyt” brugt pige og drenge

legetøj, bøger, spil og besøg kageboden.

  • Sælg alt dit brugte legetøj, tøj, bøger, cykler, møbler, film, spil, fodboldkort m.v.
  • De, der ønsker en stand, skal selv tage borde, tæpper el. lignende med
  • Standpladser er KUN for Ravnsnæssets beboere
  • Arrangementet er fortrinsvis tænkt som et børneloppemarked, men alle typer af stande er velkomne
  • Der er ingen forhåndstilmelding

Besøg vores loppemarked på fællesarealet ved Kaj Munksvej/Carl Plougsvej

mvh Børnegruppen

loppemarked

Referat fra Generalforsamlingen 20. april 2015

Læs vedlagte referat fra generalforsamlingen.

Der står vigtig information, dels om de vejarbejder, der skal til at finde sted, om kontingentet for næste år, om hvem der blev valgt til bestyrelsen og om de beslutninger, der blev taget: Bemyndigelse til afholdelse af tvangsauktion over SV41, brostenskanter på Sjælsøvej, evt. opstilling af hjertestarter – og meget mere.

Læs den før din nabo

Generalforsamling22042015