Regler for sten på rabatten?

Jeg er blevet spurgt om der gælder andre regler for sten på rabatten i vores grundejerforening end hos andre. Svaret er, at det er de samme regler. Overalt i kommunen gælder den aftale, kommunen har lavet med politiet, som forbyder anbringelse af sten i rabatten.
Rabatten hører i øvrigt til fællesarealet, og det er grundejerens pligt at holde det ryddet, endda til midten af vejen! Det er derfor vi er gået sammen om snerydning. Men dette her eksempel er altså ikke lovligt, se i også kommunens seneste udmelding om regler ud mod offentlig vej. Det kan også blive temmelig dyrt for grundejeren, hvis en bilist eller andre kommer til skade som følge af stenene.

img_2065

med venlig hilsen

Søren Duus Østergaard

 

Fastelavn søndag den 26. februar 2017 kl. 15

Vi slår katten af tønden på fodboldbanen for enden af Carl Plougs Vej/Kaj Munks Vej.
Alle børn, børnebørn og venner er velkomne. Kom udklædte og vær med til at få bugt med tønden og til kroning af årets Kattekonger og Kattedronninger.

Børn/voksne vil blive delt op i to hold.

1 hold for de mindste børn (paptønde).
1 hold for store børn (trætønde).

Efter tøndeslagningen byder vi på fastelavnsboller til børn og voksne. Vi beder om, at alle der deltager – både børn og voksne, medbringer 20 kr. (kontakt eller mobilpay) på dagen til at dække Børnegruppens udgifter til tønder, kroner, slik, saft, kaffe/te og fastelavnsboller.

I tilfælde af voldsomt regnvejr vil vi forsøge at flytte tøndeslagningen til en nærtliggende carport.

Screenshot 2014-02-22 14.42.54

På gensyn
Børnegruppen