Regnvand, kloakker og åen

Regnvand på Sjælsøvej

Ålauget er etableret og David Stewart vil fremover være tovholder. Det bliver Hedeselskabet, som skal stå for oprensningen. Grundejerforeningen er med i ålauget da vi er bredejer ved Sjælsøvej og strandarealet.
Vi har deltaget i et orienteringsmøde i kommunen vedrørende faskiner. Kommunen har en forsøgsordning i gang i Bistrup, hvor grundejerne kan få en del af deres kloakbidrag tilbage, hvis de anlægger faskiner til regnvandet. De ser jo gerne at alle husejere anlægger faskiner. I den øvrige del af Rudersdal kommune er der ingen tilskud. De nye huse er i alle tilfælde tvunget til det, og i Birkerød kommune har det været et krav siden 1988.

I juni var Rudersdal Forsyning hernede, hvor de spulede og lavede TV-inspektion af alle kloakkerne, så de kan fungere optimalt. I øjeblikket er det sådan, at vi her på Ravnsnæsset afvander store dele af Ravnsnæsvej, hvorfra regnvandet strømmer i meget store mængder ned af Sjælsøvej, for at ende i kloakkerne eller åen. Det kan give store problemer for dem der bor i bunden ved åen. Vi er gået i dialog med kommunen om en løsning.