Ekstraordinær Generalforsamling – Referat 5.10 2021

  1. Peter Schäfer blev valgt til dirigent. Han konstaterede forsamlingens lovlige indkaldelse og gjorde opmærksom på at fuldmagter ikke kan anvendes ved ekstraordinære generalforsamlinger.
  2. Formanden redegjorde for baggrund for forslaget om at ændre foreningens §3, så foreningens fik flere beføjelser udover at være et vejlauge. Ravnsnæskassen havde været et eksempel, ligesom hjertestarteren.

Ideen er, at nye formål, som vedtages, skal finansieres ved frivillige bidrag, da vi ellers alle skulle have betalt og gennemført tinglysning.
et af de andre eksempler var spørgsmålet om højdegrænser på bebyggelse, hvor foreningen ikke kunne udtale sig efter de gældende regler, men efter de nye kunne spørgsmålet forelægges en generalforsamling.3.

3.Afstemning: 18 fremmødte, alle stemte for. Forslaget er vedtaget.

4. Eventuelt: Spørgsmålet om pileurtsområdets afståelse afventer en endelig aftale fra kommunen, der så vil blive forelagt på næstkommende generalforsamling.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen, Nyheder af Søren Duus Østergaard. Bogmærk permalinket.

Om Søren Duus Østergaard

CEO Duus.communications, CFO Duus Partners PS - http:www.duus.com external lecturer e-Government at The IT University, Copenhagen. Member of The Danish Technology Council, Board of representatives Member of The Denmark 3.0 thinktank (Dansk IT) Member of The Danish Press Association (Publicistklubben) Associate Member of EA fellows Security/privat Expert EU FP 7 & Horizon 2020