Ekstraordinær Generalforsamling – Referat 5.10 2021

  1. Peter Schäfer blev valgt til dirigent. Han konstaterede forsamlingens lovlige indkaldelse og gjorde opmærksom på at fuldmagter ikke kan anvendes ved ekstraordinære generalforsamlinger.
  2. Formanden redegjorde for baggrund for forslaget om at ændre foreningens §3, så foreningens fik flere beføjelser udover at være et vejlauge. Ravnsnæskassen havde været et eksempel, ligesom hjertestarteren.

Ideen er, at nye formål, som vedtages, skal finansieres ved frivillige bidrag, da vi ellers alle skulle have betalt og gennemført tinglysning.
et af de andre eksempler var spørgsmålet om højdegrænser på bebyggelse, hvor foreningen ikke kunne udtale sig efter de gældende regler, men efter de nye kunne spørgsmålet forelægges en generalforsamling.3.

3.Afstemning: 18 fremmødte, alle stemte for. Forslaget er vedtaget.

4. Eventuelt: Spørgsmålet om pileurtsområdets afståelse afventer en endelig aftale fra kommunen, der så vil blive forelagt på næstkommende generalforsamling.