Sammenslutningen af Søgrundejere ved Sjælsø – SSS

Sammenslutningen-SSS dannedes 6. september 1960. Den ”anerkendes af ”Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø” som eneste gyldige forhandler og repræsentant i enhver henseende”, for sine medlemmer i den mellem de to parter indgåede overenskomst af 13. maj 1968. I overenskomsten er fastlagt medlemmernes rettigheder og pligter som ejere af søgrunde direkte til Sjælsø som drikkevandsreservoir.

Overenskomsten er tinglyst på medlemmernes grunde. Overenskomst mellem Fællesudvalget og Sammenslutningen-SSS fra 1968

Sammenslutningen-SSS har til formål at sikre sine medlemmer de størst mulige rettigheder på Sjælsø og den 5 m’s landbræmme udfor søgrundene, som blev eksproprieret af Gentofte kommune i 1966/70 i forbindelse med etableringen af Sjælsø som drikkevandsreservoir.

Sammenslutningen-SSS er fortsat aktiv pr. 09-01-2016 og formanden er

Per Ole Front, Carl Plougs Vej 55, e-mail front@webspeed.dk

Høj vandstand i Sjælsø

Der er i øjeblikket meget høj vandsstand i søen – så høj, at vandet står helt op over dele af bådebroerne. Såvel grundeejerforeningen som nogle af søgrundejerne har været i kontakt med Rudersdal Kommune om dette, og grundejerforeningen har fået dette svar fra kommunen den 6. september:

Vandstanden i Sjælsø er, ligesom i resten af kommunens søer og vandløb, ganske rigtigt meget høj for tiden. Det skyldes de meget store mængder nedbør vi har fået siden juni, der betyder at alle vandmagasiner i og ovenpå jorden er fyldt op.

Vi gør alt hvad vi kan for at lukke vand ud af søen, men vi er samtidig begrænset af at vandmængden i Usserød Å er så stor, at vi risikerer at oversvømme villaområder langs åen, hvis vi lukker for meget vand ud. Jeg kan oplyse, at der i dag er åbnet op for slusen, så vandstanden nu burde være faldende. Vi er dog meget opmærksomme på nedbørsprognoserne, så hvis det ser ud til at der er risiko for oversvømmelser langs åen, kan afløbet fra slusen blive skruet ned igen. Det er umuligt at sige noget om hvor længe den forhøjede vandstand vil vare ved, da det afhænger af hvor meget det kommer til at regne i den kommende tid”.

Det ser således ud til, at der godt kan gå nogen tid inden vandstanden i søen bliver normal igen. Vores entreprenør på reparation af broerne nåede desværre ikke at blive færdig med reparationerne på broerne før vandstanden blev for høj til at arbejde med dem. Han går i gang igen, når vandstanden igen tillader det.