Parkeringsregler på Ravnsnæs

Fra flere medlemmer er vi fra bestyrelsen blevet spurgt om reglerne for parkering på vores private veje, ikke mindst fordi flere lastbiler er blevet parkeret hernede. Her er reglerne, som vi beder alle vore medlemmer respektere

BUSSER OG LASTBILER

Busser og lastbiler må højst være parkeret i to timer.

Der er dog fire særlige steder i Rudersdal Kommune, hvor du kan stille de tunge køretøjer uden tidsbegrænsning.

  • P-plads ved Geels Skov – ved Vangebovej
  • P-plads ved Ridehuset i Gl. Holte – ved Egebækvej
  • P-plads ved Holtehallerne
  • Erhvervsområde i Birkerød ved Blokken

CAMPINGVOGNE, TRAILERE, HESTETRAILERE / PÅHÆNGSKØRETØJER, TRAKTORER MV.

Disse må højst være parkeret i 18 timer på vejene samt offentlige p-pladser.

Se dette link:

https://www.rudersdal.dk/parkering

Parkering på Ravnsnæs

Foråret har været hårdt ved vores rabatter på grund af den megen regn. Det er særligt udtalt de steder hvor der har været parkeret med tunge køretøjer. Så vi vil godt lige genopfriske parkeringsreglerne, som gælder i kommunen:

(Se https://www.rudersdal.dk/parkering?search=parkering

Personbiler må parkeres med 2 hjul på rabatten, hvis de ikke er til gene for trafikken.

Større køretøjer som busser og lastbiler må højst være parkeret i 2 timer. For trailere, hesteanhængere, campingvogne, påhængskøretøjer og store havemaskiner gælder, at de højst må stå parkeret langs vejen i 18 timer.

Hertil kommer, at flere af os jævnligt har besøg af gæster og håndværkere, og måske selv har behov for, at parkerer på vejarealet foran ejendommen.

Det er her væsentligt af hensyn til den generelle trafiksikkerhed og i særdeleshed af hensyn til vores mange skolebørn på cykel, at gældende p-regler overholdes. Det er værd, at bemærke at parkering kun er tilladt i en afstand af 10 m fra en vejudmunding (T-kryds) og 5 m fra cykelbane udmundingerne i forbindelse med de to chikaner på Sjælsøvej.

Vi opfordrer alle til, at hjælpe med at overholde dette og indskærpe det i forhold til “gæster”.

Og så minder vi om, at vedligeholdelse af rabatterne påhviler grundejerne J

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Regler for parkering af trailere på rabatterne

Vi har fået en del henvendelser fra Grundejere, der spørger om hvor længe man kan bruge rabatterne og vejarealet til at parkere trailere og andre større køretøjer. Ved henvendelse til kommunen har vi fået følgende information:

http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Veje_trafik/Veje/Parkering.aspx

Det fremgår, at trailere højst må være parkeret på rabatterne i 18 timer, ellers må de henvises til kommunens parkeringspladser for lastbiler og større køretøjer.