Nyt fra forskønnelsesudvalget

Forskønnelsesudvalget har bemærket, at en hel del grundejere har gjort det rigtigt pænt ud til de grønne fortovve, renset brosten m.v., og det er vi alle glade for.
Hvis man gerne vil se, hvordan Kommunen beder om at få ryddet gangarealerne, ligger der på kommunens hjemmesiden følgende tegning og tilhørende anvisninger:

“Trafiksikkerhed og fremkommelighed

Hvis hække, træer og buske har bredt sig ud over fortovet og/eller vejen, kan det genere trafikken, både for gående og kørende.  I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være nedsat på grund af beplantningen, og det kan føre til forringelse af trafiksikkerhed.
Tænk også på svagtseende, kørestolsbrugere og trafikanter med barnevogne, som har særligt behov for, at fortove og stier kan bruges i den fulde bredde. 

Gadelamper og skilte

Pligten til at beskære beplantningen gælder også omkring gadelamper og skilte: Lyset skal uhindret kunne nå vejarealet, ligesom skilte skal være synlige.

Brandhaner 

Brandhaner skal altid holdes fri for beplantning.

Hvis du ikke beskærer beplantningen

Hvis du ikke beskærer beplantningen, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.
Hvis du ikke har beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning”

Rudersdal Kommune.