Referat fra Generalforsamlingen 20. april 2015

Læs vedlagte referat fra generalforsamlingen.

Der står vigtig information, dels om de vejarbejder, der skal til at finde sted, om kontingentet for næste år, om hvem der blev valgt til bestyrelsen og om de beslutninger, der blev taget: Bemyndigelse til afholdelse af tvangsauktion over SV41, brostenskanter på Sjælsøvej, evt. opstilling af hjertestarter – og meget mere.

Læs den før din nabo

Generalforsamling22042015

Bestyrelsen 2015

Fremhævet

Kristian Overgaard, formand
Ansvarsområder
Medlemsliste, vedligeholdelse og renovering af veje inkl. snerydning, kontakt til Ll. Eskemosegaard, nyhedsbreve
Poul Martin Møllers Vej 17
Tlf. 45 81 81 51 – mobil 24 48 04 24
 kristian.overgaard@gmail.com

———————————————————————-

David Stewart, Kasserer
Kontaktperson til Ålauget
Sjælsøvej 32
Tlf. 45 82 35 52

david.stewart@mail.dk

————————————————————————

Søren Duus Østergaard, webmaster
Ansvarsområder: Foreningens hjemmeside
Sjælsøvej 45
Tlf. 45 81 38 15 

 soren@duus.com 


———————————————————————–

Gunver Maltesen, sekretær
Ansvarsområder: Referater fra møder, medlem af forskønnelsesudvalget
Carl Plougs Vej 25
Tlf. 45 82 59 00

guma@postkasse.com

———————————————————————-

Jens Enochsen, bestyrelsesmedlem
Ansvarsområder: Vedligeholdelse af strandgrundene og legepladsen,
kontakt til bådelauget, medlem af forskønnelsesudvalget 
Kaj Munks Vej 5
Tlf. 45 82 30 37

jens@enochsen.dk

————————————————————————

mikbrunaes Mikkel Brun Næsager, 1. suppleant

Sjælsøvej 56

22 33 99 33

mikkelnaesager@gmail.com

Seneste generalforsamlingsreferater, regnskab og budget, kontingent, vedtægter og ordensregler

Fremhævet

Foreningens vedtægter
Foreningens ordensregler

Generalforsamlingsreferater

Referat fra 2012: Referat fra generalforsamlingen 2012 og formandens beretning
Referat fra 2011:  Referatgf2011
Referat fra 2010: Generalforsamlingsreferat 2010

Regnskab og Budget
Det seneste eksemplar af Grundjerforeningens reviderede regnskab for 2011 og budget for 2012-13 finder du her:

2011 Regnskab og budget Grundejerforeningen Ravnsnæs
Regnskab 2011 – Underskrevet

grundejerforeningenravnæsregnskab2010final

Tidligere referater finder du ved at trykke her: Gamle referater

Kontingent 2011
Kontingentet for de grundejere, der ikke er søgrundejere, er i 2011 kr. 2.475,-  (2.100,- for vejene og 375,- for fællesarealer).
Kontingentet for søgrundejerne er 2.100,-  og betaling til fællesarealerne er frivillig

kontingentet 2012
kontingent for 2012 er 1.600 for vejene og 375 for fællesarealerne, 

Kontingent 2013
Kontingent for 2012 er 2.100 for vejene og 375,- for fællesarealerne