Drop natfyring i brændeovnen

På given foranledning skal vi i Bestyrelsen opfordre til at man undgår natfyring i brændeovne.Fra Bolius har vi hentet følgende:

https://www.bolius.dk/drop-natfyring-i-braendeovnen-20951/

Du får ingen brændværdi ud af træet med natfyring, forurener miljøet og generer naboen. Læs, hvilke muligheder der er, hvis du skal have varme fra brændeovnen hele natten.

En del danskere med brændeovn natfyrer i brændeovnen – de propper den med brænde inden sengetid, og skruer helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen. Men det bør de straks stoppe med, mener Jes Sig Andersen, seniorkonsulent på Teknologisk Institut med speciale i biomasse og bioraffinering.

– Det er på alle måder en dårlig ide med natfyring. Det belaster miljøet og naboerne i et urimeligt omfang, og det giver brændeovnene et dårligt ry, siger han.

LÆS OGSÅ: Kan du klage over naboens røg fra brændeovnen?

Natfyring i brændeovn skader helbred og miljø

Når du lukker ned for spjældet, og der kommer mindre ilt til brændeovnen, bliver der ingen ren forbrænding. Det betyder, at de gasser, der kommer fra træet, ikke forbrændes, men kommer ud af skorstenen og bliver til partikler i luften, der er til skade for helbredet.

– Og det mærker man især i tæt bebyggede områder. Hvis man nattefyrer og bor i et villakvarter, kan det opleves som meget generende af naboerne, siger Jes Sig Andersen.

Teknologisk Institut beskæftiger sig ikke med helbredsaffekten af brændefyring, men det er velkendt fra den miljøvidenskabelige forskning, at partikelforurening generelt fra brændeovne, kraftværker, biler og andre kilder kan føre til forkortet levetid for dele af befolkningen.

LÆS OGSÅ: Sundhedsproblemer ved brændeovne og pejse

Natfyring udnytter ikke brændet.
Samtidig får du næsten intet ud af træet som brændsel. – Ved natfyring bliver brændværdien i træet ikke blevet omsat til varme af nogen betydning, men ryger bare op og ud af skorstenen som partikelforurening, siger Jes Sig Andersen.

Sådan ser du forskel på ren og uren forbrænding
For at brændeovnen skal have en optimal forbrænding, bør du fylde 1-2 kilo brænde i ovnen hver tre kvarter til en time.
En ren forbrænding er kendetegnet ved, at der stort set ikke kommer røg ud af skorstenen, mens en uren forbrænding er kendetegnet ved sort eller grå røg, der lugter surt.

Natfyring kan få brændeovne til at eksplodere
Det er ikke kun partikelforurening og lav brændværdi, du får ud af natfyring. Ifølge sekretær i Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, Kjeld Vang, udgør natfyring også en risiko for eksplosionsfare, selvom den er meget lille.
– Det sker heldigvis meget, meget sjældent, men jeg har set billeder af, at natfyring har ført til, at brændeovnen eksploderede, og brændeovnslågen blev revet af, hvilket selvfølgelig kan medføre risiko for, at der opstår brand i huset, siger Kjeld Vang.
Eksplosionsfaren opstår ved, at de uforbrændte gasser fra træet ikke kommer ordentlig ud af skorstenen. Et vindstød kan så slå ned i skorstenen og presse gasserne tilbage i brændeovnen og samtidig sætte ild i gløderne.

Fedtsten holder på varmen i brændeovnen
Der er ingen simple løsninger, hvis du gerne vil have varme fra brændeovnen i løbet af natten. Du kan fylde 1-2 kilo brænde i brændeovnen, lige før du går i seng, men du bør fyre normalt, og det betyder, at brændeovnen ikke kan varme hele natten, og at du må tænde op om morgenen.
Hvis du har behov for, at brændeovnen skal varme natten igennem, kan du investere i en brændeovn, der er beklædt med fedtsten.
Fedtsten akkumulerer varmen og afgiver den langsomt igen henover natten. Du kan nøjes med at beklæde siderne eller toppen af brændeovnen eller pakke den helt ind i det. Gør du det, vil brændeovnen have en merpris på op til ca. 6.000 kr., siger Kjeld Vang.

LÆS OGSÅ: 10 gode brændeovne

Pillebrændeovne kan varme i 24 timer
Du kan også udskifte brændeovnen med en pillebrændeovn, der koster 8.000-20.000 kr. og bruger træpiller af sammenpresset træ Den kan levere varme natten over og i op til 24 timer.

– Men det er noget helt andet end en traditionel brændeovn. Man ser ikke ind i et flot brandkammer med træknuder, som flammerne danser på. I pillebrændeovnen er der typisk en brændeskål, hvor træpillerne tilføres mekanisk, og en blæser fordeler varmen. Så den larmer typisk mere end en traditionel brændeovn, forklarer Jes Sig Andersen.
Producenterne har dog udviklet helt nye modeller, der mere og mere ligner traditionelle brændeovne og er mere lydsvage.

Pas på børnene i trafikken om aftenen!

Studio_20151028_114228

Halloween på lørdag d. 31.

Pas godt på børnene.
Vi har ikke mange gadelygter på Ravnsnæsset, så der er mørkt på på vores veje om aftenen.
For nogle af os er her rigtig mørkt. Personer på 66 år ser kun 1/3 så godt om natten som en 40 årig, og en 81 årig kun 1/4 del så godt.
Der er mange ældre bilister hernede, som har svært ved at se gående som ikke har reflekser på.
Vi har allesammen en sikkerhedsvest liggende i bilen, hvis vi ikke lige har reflekser på tøjet.
God halloween og hilsen fra en bekymret bedstemor.
Jette PMM 17