Om grundejerforeningens Ravnsnæs …

Fremhævet

Gamle generalforsamlingsreferater finder du her:

Det er måske lidt meget at kalde foreningen en grundejerforening. Allerede tilbage fra den oprindelige deklaration i forbindelse med udstykningen på Ravnsnæs i 1936 er det klart, at den væsentligste opgave er at holde veje og rabetter i ordentlig stand samt for de grundejere, der ikke har selvstændig strandgrund, også at sørge for at de fælles strandarealer er nydelige.

Indtil den seneste lokalplan for området havde Grundejerforeningen Ravnsnæs påtaleret ved nybygninger. Det påhviler nu alene bygherren at sørge for at reglerne overholdes.

Vi har imidlertid i foreningens ordensreglement foreskrevet visse regler, der har betydning ved nybyggeri. Således er hver enkelt grundejer forpligtet til at sørge for, at der er fri passage på veje og græsrabatter, også under byggeri. Videre er hver enkelt grundejer forpligtet til at reetablere eventuelle skader på veje og græsrabatter, som byggeri eller byggeleverancer måtte have medført. Typisk påfører store lastbiler vejene skader, når bilerne benytter “støtteben”.
Foreningen opfordrer derfor grundejere med byggeplaner til at tage højde for ovenstående.
Hvis der er sket skade på vej eller rabat, opfordres grundejerne til at give meddelelse herom til foreningens formand.

Det mørke areal angiver Grundejerforeningen Ravnsnæs’ område, medens det lysere er Lille Eskemosegård-udstykningen, der fandt sted senere

Se den gældende lokalplan her: Lokalplan for Ravnsnæs

Se den oprindelige deklaration her: Deklaration fra 1936

 

Parkeringsregler på Ravnsnæs

Fra flere medlemmer er vi fra bestyrelsen blevet spurgt om reglerne for parkering på vores private veje, ikke mindst fordi flere lastbiler er blevet parkeret hernede. Her er reglerne, som vi beder alle vore medlemmer respektere

BUSSER OG LASTBILER

Busser og lastbiler må højst være parkeret i to timer.

Der er dog fire særlige steder i Rudersdal Kommune, hvor du kan stille de tunge køretøjer uden tidsbegrænsning.

  • P-plads ved Geels Skov – ved Vangebovej
  • P-plads ved Ridehuset i Gl. Holte – ved Egebækvej
  • P-plads ved Holtehallerne
  • Erhvervsområde i Birkerød ved Blokken

CAMPINGVOGNE, TRAILERE, HESTETRAILERE / PÅHÆNGSKØRETØJER, TRAKTORER MV.

Disse må højst være parkeret i 18 timer på vejene samt offentlige p-pladser.

Se dette link:

https://www.rudersdal.dk/parkering