Regler for sten på rabatten?

Jeg er blevet spurgt om der gælder andre regler for sten på rabatten i vores grundejerforening end hos andre. Svaret er, at det er de samme regler. Overalt i kommunen gælder den aftale, kommunen har lavet med politiet, som forbyder anbringelse af sten i rabatten.
Rabatten hører i øvrigt til fællesarealet, og det er grundejerens pligt at holde det ryddet, endda til midten af vejen! Det er derfor vi er gået sammen om snerydning. Men dette her eksempel er altså ikke lovligt, se i også kommunens seneste udmelding om regler ud mod offentlig vej. Det kan også blive temmelig dyrt for grundejeren, hvis en bilist eller andre kommer til skade som følge af stenene.

img_2065

med venlig hilsen

Søren Duus Østergaard

 

Er dit hus bevaringsværdigt? Og hvorfor ikke?

Søndag, 27. november

Vi var mange, der nød Mona’s og Axel Bredsdorffs tur rundt på Næsset i går, og sjovt at se hvor forskellige huse vi kan vise frem her.

For de, der vil vide mere om SAVE registrereing foreslår Mona følgende bøgr på Biblioteket:

  1. Kulkturarvsstyrelsen (2011) SAVE – kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdighed.
  2. Jeanne Brüel (2013) Parcelhuset – guide til bevaring og fornyelse. Bygningskultur Danmark

bevarhuse

Fra Mona Madsen, Grundejerforeningen Lille Eskemosegård har vi modtaget dette?

Tag med på en vandretur rundt på Ravnsnæsset lørdag den 26. november og hør om, hvilke huse i området der er udpeget som bevaringsværdige.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2016 ”Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013 – for bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune.”

Her udpeges de bygninger, som kommunen vurderer som bevaringsværdige i forskellig grad. Hvis et hus har bevaringsværdi i kategori 1, 2 eller 3 må de ikke rives ned uden kommunens tilladelse.  Og hvis det har bevaringsværdi 4, skal man overveje bygningens betydning for det omkringliggende miljø…
Kommuneplanlægstillægget er nu i høring, og til og med den 29. november kan man fremsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag.
Du kan se et kort over kategoriseringerne her :

http://kort.rudersdal.dk/spatialmap?&profile=kommuneplantillaeg
På Ravnsnæsset er 11 huse udpeget som bevaringsværdige i større eller mindre grad.  Formanden for Rudersdal Kommunes Byplanudvalg, Axel Bredsdorff (Lokallisten) vil på turen rundt på Ravnsnæsset fortælle, hvordan disse huse er udvalgt, og hvad det kan betyde for ejerne – og han kan også undervejs fortælle lidt om Ranvsnæssets historie.

Turen starter på hjørnet af Carl Plougs Vej / Herman Bangs Vej lørdag den 26. november kl. 14.  Efter turen, som varer omkring en time, bydes der på kaffe og kage hos Mona Madsen, Carl Plougs Vej 71.  Af samme grund kræves der tilmelding (gerne hurtigt, men allersenest dagen før) – som kan ske på telefon 45 82 06 46 eller via mail: moma@rudersdal.dk

Referater fra Generalforsamlingen – incl. regnskab

Grundejerforeningen Ravnsnæs afholdt generalforsamling den 14. april.

Formandens beretning ses her:  Bilag til referat – Formandens beretning 2016

Se referatet her: Referat af generalforsamling 14-04-2016

Regnskabet for foreningen: Ravnsnæs Regnskab 2015 – underskrevet af revisorer

Som noget nyt og for at bryde med de begrænsninger, som foreningens vedtægter som Vejlaug indebærter, foreslog formanden indførelse af Ravcnsnæskassen, der på frivillig basis kunne deltage i fælles aktiviteter.

Se Introduktion til stiftelse af Ravnsnæskassen

Herefter vil vi oprette et specielt område for de aktiviteter, der hører under Ravnsnæskassen

Drop natfyring i brændeovnen

På given foranledning skal vi i Bestyrelsen opfordre til at man undgår natfyring i brændeovne.Fra Bolius har vi hentet følgende:

https://www.bolius.dk/drop-natfyring-i-braendeovnen-20951/

Du får ingen brændværdi ud af træet med natfyring, forurener miljøet og generer naboen. Læs, hvilke muligheder der er, hvis du skal have varme fra brændeovnen hele natten.

En del danskere med brændeovn natfyrer i brændeovnen – de propper den med brænde inden sengetid, og skruer helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen. Men det bør de straks stoppe med, mener Jes Sig Andersen, seniorkonsulent på Teknologisk Institut med speciale i biomasse og bioraffinering.

– Det er på alle måder en dårlig ide med natfyring. Det belaster miljøet og naboerne i et urimeligt omfang, og det giver brændeovnene et dårligt ry, siger han.

LÆS OGSÅ: Kan du klage over naboens røg fra brændeovnen?

Natfyring i brændeovn skader helbred og miljø

Når du lukker ned for spjældet, og der kommer mindre ilt til brændeovnen, bliver der ingen ren forbrænding. Det betyder, at de gasser, der kommer fra træet, ikke forbrændes, men kommer ud af skorstenen og bliver til partikler i luften, der er til skade for helbredet.

– Og det mærker man især i tæt bebyggede områder. Hvis man nattefyrer og bor i et villakvarter, kan det opleves som meget generende af naboerne, siger Jes Sig Andersen.

Teknologisk Institut beskæftiger sig ikke med helbredsaffekten af brændefyring, men det er velkendt fra den miljøvidenskabelige forskning, at partikelforurening generelt fra brændeovne, kraftværker, biler og andre kilder kan føre til forkortet levetid for dele af befolkningen.

LÆS OGSÅ: Sundhedsproblemer ved brændeovne og pejse

Natfyring udnytter ikke brændet.
Samtidig får du næsten intet ud af træet som brændsel. – Ved natfyring bliver brændværdien i træet ikke blevet omsat til varme af nogen betydning, men ryger bare op og ud af skorstenen som partikelforurening, siger Jes Sig Andersen.

Sådan ser du forskel på ren og uren forbrænding
For at brændeovnen skal have en optimal forbrænding, bør du fylde 1-2 kilo brænde i ovnen hver tre kvarter til en time.
En ren forbrænding er kendetegnet ved, at der stort set ikke kommer røg ud af skorstenen, mens en uren forbrænding er kendetegnet ved sort eller grå røg, der lugter surt.

Natfyring kan få brændeovne til at eksplodere
Det er ikke kun partikelforurening og lav brændværdi, du får ud af natfyring. Ifølge sekretær i Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, Kjeld Vang, udgør natfyring også en risiko for eksplosionsfare, selvom den er meget lille.
– Det sker heldigvis meget, meget sjældent, men jeg har set billeder af, at natfyring har ført til, at brændeovnen eksploderede, og brændeovnslågen blev revet af, hvilket selvfølgelig kan medføre risiko for, at der opstår brand i huset, siger Kjeld Vang.
Eksplosionsfaren opstår ved, at de uforbrændte gasser fra træet ikke kommer ordentlig ud af skorstenen. Et vindstød kan så slå ned i skorstenen og presse gasserne tilbage i brændeovnen og samtidig sætte ild i gløderne.

Fedtsten holder på varmen i brændeovnen
Der er ingen simple løsninger, hvis du gerne vil have varme fra brændeovnen i løbet af natten. Du kan fylde 1-2 kilo brænde i brændeovnen, lige før du går i seng, men du bør fyre normalt, og det betyder, at brændeovnen ikke kan varme hele natten, og at du må tænde op om morgenen.
Hvis du har behov for, at brændeovnen skal varme natten igennem, kan du investere i en brændeovn, der er beklædt med fedtsten.
Fedtsten akkumulerer varmen og afgiver den langsomt igen henover natten. Du kan nøjes med at beklæde siderne eller toppen af brændeovnen eller pakke den helt ind i det. Gør du det, vil brændeovnen have en merpris på op til ca. 6.000 kr., siger Kjeld Vang.

LÆS OGSÅ: 10 gode brændeovne

Pillebrændeovne kan varme i 24 timer
Du kan også udskifte brændeovnen med en pillebrændeovn, der koster 8.000-20.000 kr. og bruger træpiller af sammenpresset træ Den kan levere varme natten over og i op til 24 timer.

– Men det er noget helt andet end en traditionel brændeovn. Man ser ikke ind i et flot brandkammer med træknuder, som flammerne danser på. I pillebrændeovnen er der typisk en brændeskål, hvor træpillerne tilføres mekanisk, og en blæser fordeler varmen. Så den larmer typisk mere end en traditionel brændeovn, forklarer Jes Sig Andersen.
Producenterne har dog udviklet helt nye modeller, der mere og mere ligner traditionelle brændeovne og er mere lydsvage.

Referat fra Generalforsamlingen 20. april 2015

Læs vedlagte referat fra generalforsamlingen.

Der står vigtig information, dels om de vejarbejder, der skal til at finde sted, om kontingentet for næste år, om hvem der blev valgt til bestyrelsen og om de beslutninger, der blev taget: Bemyndigelse til afholdelse af tvangsauktion over SV41, brostenskanter på Sjælsøvej, evt. opstilling af hjertestarter – og meget mere.

Læs den før din nabo

Generalforsamling22042015