Røghætte og Kombiovn til salg

Faxe Røghætte : På grund af udskiftning af gasfyr skulle toppen af skorstenen også udskiftes.
Derfor har vi en Faxe Røghætte billigt til salg . 300.00 kr.
Kig forbi P M Møllersvej 1, hvis det har interesse.

Melissa Kombiovn: 20 l mikro, grill og konvection. Købt i aug.2015 (garantien dækker stadig)
og meget lidt brugt.
Fejlkøb , derfor sælges den til 250,00 .

Kig forbi P M Møllersvej 1, hvis det har interesse.

Med venlig hilsen
Annabeth & Frede Miller-Jørgensen

Efterlysning af Båd- og Trailerejere!!!

Ejerne af de to både, der er efterladt ved broen på fællesgrunden ved Kaj Munks Vej,
samt ejeren af den trailer, der er placeret på pladsen bag ved pumpehuset, bedes straks
kontakte
Jens Enochsen
Kaj Munks Vej 5

Tlf. 5363 7031

Email: jens@enochsen.dk

Som bekendt har Bådelauget etableret et område bag ved pumpehuset til
vinteropbevaring af både, fordi man gerne ville imødekomme et ønske fra beboerne om
at undgå oplagring af både på fællesgrunden.

Sjælsøvej 41 – Politiafspærring – Våbenfund – Og hvad så???

Til orientering kan jeg oplyse, at grundejerforeningen har fået betalt alle sine tilgodehavender fra flere års kontingent inklusive de påløbne omkostninger. Dette skete en uges tid før den store politiaktion med de store våbenfund, så nu er der ikke behov for nogen tvangsauktion for at få vore udestående hjem.

Politiaktionen og varetægtsfængsling af Poul Larsen giver dog anledning til en række spørgsmål. På grundejerforeningens vegne, har jeg prøvet at finde ud af, hvad der sker med Sjælsøvej 41 og har i den forbindelse haft kontakt med Kommunen og Politiet.

I forbindelse med aktionen fortalte politiet, at huset var i meget dårlig stand og var fyldt op med alle mulige gamle ting herunder en del gamle kolonialvarer i kælderen, og at der derfor kunne være risiko for, at huset ville blive tiltrukket af rotter, hvis det stod tomt i længere tid.

Jeg har kontaktet Kommunen om vores bekymringer via vores lokale kommunalbestyrelsesmedlem, Jens Darket, som oplyser at Kommunen intet kan gøre, men at beboerne kan henvende sig, hvis der opstår sundhedsfarer – typisk identificeret ved skadedyr hos naboer, eller fare for nedstyrtning.

Jeg har også talt med politiet om, hvad der skal ske med huset og gjorde dem samtidig opmærksom på, at politiet har efterladt en del cykler mm. uden for huset.

Politiet fortalte, at de fortsat arbejder med sagen, og at huset fortsat vil være afspærret ind til deres undersøgelser er afsluttet. De kan ikke sige noget om, hvor længe det varer. Politiet prøver også at inddrage Kommunen i at finde en løsning med huset, som de (politiet) igen gav udtryk for, er i meget dårlig stand. Politiet sagde, at de var opmærksomme på de mange cykler mm., som er blevet efterladt uden for huset.

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen

Bestyrelsen 2017

Jens Darket, formand
Carl Plougsvej 57
tilf:
mailto:Jens Darket <jdarket@me.com>

———————————————————————-

David Stewart, Kasserer
Kontaktperson til Ålauget
Sjælsøvej 32
Tlf. 45 82 35 52

david.stewart@mail.dk

————————————————————————

Søren Duus Østergaard, webmaster
Ansvarsområder: Foreningens hjemmeside
Sjælsøvej 45
Tlf. 45 81 38 15

soren@duus.com


————————-
———————————————————————-

Jens Enochsen, bestyrelsesmedlem
Ansvarsområder: Vedligeholdelse af strandgrundene og legepladsen,
kontakt til bådelauget, medlem af forskønnelsesudvalget
Kaj Munks Vej 5
Tlf. 45 82 30 37

jens@enochsen.dk

————————————————————————

Peter Thomsen

Valdemar Rørdams vej 16
ansvarlig for vejene

mailto: bjelbo@thomsen.mail.dk

 

 

 

Børnegruppen inviterer til sommerhygge og grill fredag d. 14.8 kl. 17.00

Vi mødes på fællesarealet ved Kaj munks vej og hver familie medbringer egen mad (evt. bøffer og pølser til grillen) og drikke samt tæppe og service.
Inden vi tænder grillen kl. 18, varmer vi op med rundbold eller petanque for både børn og voksne.
Håber vi ses til en hyggelig eftermiddag og aften på Ravnsnæsset.
De bedste hilsner fra Børnegruppen ved Gitte Weien Andersen (Kaj munks
vej 11)

Tyverier på Ravnsnæs

Kære grundejere!

Der har i den seneste tid været flere af vores beboere, som har været ude for at få stjålet meget dyre cykler fra carporte og skure. Et sted har tyvene sågar brækket et skur op for at komme ind til dem. Der er slående, at de ikke ta’r gamle billige cykler, som står ulåste i carporten.

Der er også kendskab til at Ubberød er meget plaget af indbrud i skure og carporte.

Hvad kan vi selv gøre for at modvirke tyverierne?

Ifølge politiet, er det bedste værn mod denne type tyverier, at vi hjælpes ad med at være opmærksomme. Hvis vi ser nogen som kan fanges på fersk gerning, må vi ringe 112. Hvis tyvene er forsvundet, men vi kan oplyse bilnumre eller signalementer kan vi ringe 114, så kan de sende det rundt med politiets sms tjeneste.
Politiet opfordrer os i øvrigt til, enten at udveksle telefonnumre med de nærmeste naboer eller  endnu bedre at aftale med naboerne at anvende det kriminalpræventive råds app eller hjemmeside “Nabohjælp”, hvor vi kan skrive ind, hvornår vi er på ferie.

Og hvis vil hjælpe politiet med at se efter tyvene kan I melde jer til “Politiets sms tjeneste”.

God sommer

Venlig hilsen
Kristian