Overenskomster og servitutter om strandarealer og bådehold

I kronologisk orden finder du her

Servitut om adgangsret til strandarealer 1938 – tinglyst på landgrunde
Overenskomst med Fællesudvalget for vandindvinding
Overenskomst og regler angående bådehold på Sjælsø