Brev fra Kommunen vedr. reparation af Sjælsøvej! Godt nyt til alle!

Kære grundejere!

Alle grundejere på Ravnsnæsset (i begge grundejerforeninger) har i dag modtaget et brev fra Rudersdal Kommune med forslag til kendelse om udgiftsfordeling til istandsættelse af Sjælsøvej, og dem på Sjælsøvej har endog modtaget to. Brevet, vi alle sammen har fået, handler om udgifterne til reparation af det øverste stykke af Sjælsøvej uden for bebyggelsen (landzone). Det andet brev til grundejerne på Sjælsøvej handler om udgifterne til reparation i den bebyggede del (byzone).

Indledningsvis kan vi glæde os over, at Kommunens administration er enig med os i, at Ll. Eskemosegaard skal deltage i udgifterne til reparation af Sjælsøvej. De udgifter, der bliver pålagt jeres ejendom vil selvfølgelig blive betalt af Grundejerforeningen. Efter aftale med Kommunen vil regningen til sin tid blive sendt direkte til Grundejerforeningen.
De reparationer, som Kommunen foreslår, svarer helt til det, vi selv har regnet med. Udgifterne i Kommunens forslag svarer derfor også til det, vi tidligere har fået tilbud på og budgetteret med som “worst case”.

Hvis I skulle have bemærkninger til forslaget til kendelse vil bestyrelsen gerne høre om dette, så vi kan sende noget samlet til Kommunen. Send det venligst pr. e-mail til mig.
Det har været en lang proces at nå hertil. Vi har i gennem flere år tilbudt GF Lille Eskemosegård forskellige forligsløsninger, som ville have stillet dem bedre end dette forslag fra kommunen. De har dog altid afvist blankt. Vi har derfor været nødt til at bede kommunen om at finde en udgiftsfordeling i henhold til vejloven. Forslaget skal efter høringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning (formodentlig i slutningen af august). Herefter kan reparationsarbejderne gå i gang.

Hullerne på Sjælsøbakken
Med hensyn til reparation af de store huller på Sjælsøbakken har Kommunen lovet at gøre noget ved det. Jeg har rykket flere gange og senest for et par dage siden, lovede de, at det nok skulle ske hurtigt.

Det har været nødvendigt, at overlade til Kommunen at reparere hullerne, da den ødelagte vejbelægning er en forudsætning for at Kommunen har ret til at gå ind og kræve en istandsættelse og foretage en udgiftsfordelingen.
Venlig hilsen og fortsat god sommer

Kristian Overgaard
Bestyrelsesformand grf. Ravnsnæs
P M Møllers Vej 17, 3460 Birkerød
Fastnet/mobil 4581 8151 / 2448 0424
E-mail: Kristian.Overgaard@gmail.com