Tyverier på Ravnsnæs

Som det fremgår af nedenstående var der cykeltyveri på CarlPlougsvej 26 og også på Poul Martin Møllers vej samme dag.

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra Hanne Birkbo, der naturligt nok synes at det er utrygt, at tyve går rundt i folks haver om natten medens de er hjemme.Som følge af de seneste cykeltyverier og denne henvendelse, har grundejerforeningen haft kontakt med politiet og talt med dem om tyverierne og den utryghed det skaber. Nordsjælland Politi gør opmærksom på, at alle borgere kan kontakte politiet på e-mail nsj@politi.dk og opfordre til mere politiovervågning, hvis man finder det nødvendigt, men de lover selvfølgelig ikke noget. Alle henvendelser vil blive besvaret.

Vi må opfordre alle til at være opmærksomme på mistænkelig adfærd og anmelde dette.

På bestyrelsens vegne – Søren Duus Østergaard

Tyverier på Ravnsnæs

Kære grundejere!

Der har i den seneste tid været flere af vores beboere, som har været ude for at få stjålet meget dyre cykler fra carporte og skure. Et sted har tyvene sågar brækket et skur op for at komme ind til dem. Der er slående, at de ikke ta’r gamle billige cykler, som står ulåste i carporten.

Der er også kendskab til at Ubberød er meget plaget af indbrud i skure og carporte.

Hvad kan vi selv gøre for at modvirke tyverierne?

Ifølge politiet, er det bedste værn mod denne type tyverier, at vi hjælpes ad med at være opmærksomme. Hvis vi ser nogen som kan fanges på fersk gerning, må vi ringe 112. Hvis tyvene er forsvundet, men vi kan oplyse bilnumre eller signalementer kan vi ringe 114, så kan de sende det rundt med politiets sms tjeneste.
Politiet opfordrer os i øvrigt til, enten at udveksle telefonnumre med de nærmeste naboer eller  endnu bedre at aftale med naboerne at anvende det kriminalpræventive råds app eller hjemmeside “Nabohjælp”, hvor vi kan skrive ind, hvornår vi er på ferie.

Og hvis vil hjælpe politiet med at se efter tyvene kan I melde jer til “Politiets sms tjeneste”.

God sommer

Venlig hilsen
Kristian