Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard inviterer til Sankt Hans bål

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard inviterer til Sankt Hans bål  på deres fællesareal og grf. Ravnsnæs medvirker ved arrangementet via Ravnsnæskassen. (NB: Husk at  betale 100 kr. i medlemsskab – håber alle vil være med!)

Det er med stor fornøjelse, at vi kan fortælle, at 2 ‘ild’sjæle fra Ravnsnæsset har meldt jeg til bålpasningstjansen i år, hvorfor vi afholder Sankt Hans Bål den 23/6 (hvis ellers vejret tillader 🙂
På forhånd tak til Lasse Tobiassen, JAV 23 og Mikkel Næsager, SJV 56 for indsatsen.
Alle Ravnsnæssets beboere og deres gæster er velkomne. Bålet tændes kl. 21.00.
Vi tager tekstkopier af Midsommervisen med, så alle bedes medbringe en køn og klar sangrøst.
Tørt og brændbart haveaffald må tidligst lægges på Sankt Hans bålet 14 dage før Sankt Hans aften, idet der ellers flytter for mange små dyr ind i bålet.
Vel mødt til en hyggelig Sankt Hans.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grf. Ll. Eskemosegaard

Ingen skt. Hansbål i år!

Vi har modtaget følgende:
Kære grundejer,
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard udsendte i begyndelsen af sidste måned en skrivelse, hvori vi bl.a. eftersøgte båltændere / vagter til årets Sankt Hans bål den 23/6 på Lille Eskemosegaard Grundejerforenings fællesareal langs Carl Plougs Vej.
Desværre har ingen grundejere fra nogen af de to grundejerforeninger meldt sig til opgaven, så derfor aflyses årets Sankt Hans bål på fællesarealet.
Således må der i år IKKE lægges brandbart haveaffald på bålstedet. Det er der også opsat information om på fællesarealets informationstavler. Bestyrelsen henstiller til at alle efterlever dette og kører haveaffaldet på genbrugsstationen istedet.
På forhånd tak og god Sankt Hans.

Mvh.
Bestyrelsen
Grf. Ll. Eskemosegaard
http://www.gfle.dk

 

Invitation til Skt. Hansaften fra Grundejerforeningen Lille Eskemosegård

Vi har modtaget følgende fra nabogrundejerforeningen: (v. Formand Hans Munk Nielsen)

Også i år vil der blive Skt. Hans bål på fællesarealet. Jeres grundejerforenings medlemmer er velkomne.

 Jacob Simonsen vil tage sig af optænding, heks og bålvagt, og han vil også underholde med guitaren. Det er lørdag den 23. juni.

 I de sidste 14 dage før Skt. Hans vil der til bålbrændingen kunne lægges tørt haveaffald (ikke stød og meget tykke grene). Af hensyn til dyrene bedes om, at det begrænsede tidsrum på 14 dage overholdes.”