Filmoptagelse på Sjælsøvej

I kan ikke undgå at have bemærket de store biler parkeret ved foden af bakken på Sjælsøvej. Fra filmselskabet har vi fået følgende info:

Hej Allesamme

I samarbejde med David Stewart, kan jeg her give lidt info omkring filmoptagelserne som foregår lige nu på Sjælsøvej 27.

Først og fremmest vil jeg gerne sige, tusinde tak for jeres venlighed og forståelse. ALLE jeg har snakket med har vist forståelse for vores tilstedeværelse, været venlige og hjulpet os. Det er vi utrolig glade for!

Vi gør meget for at “opfører os pænt”. Det er os som er gæster hos jer og det prøver vi så vidt muligt at imødekomme.

Vi vil derfor også gerne høre fra jer, hvis i har spørgsmål eller meninger i gerne vil dele.

Parkeringssituationen har været lidt en udfordring for os, og vi er blevet nødsaget til at parkere på mange af jer beboers græsareal ud mod vejen. Vi har alle vores køreplader i brug og ligger under de tungeste køretøjer. Jeg har her til aften bestilt flere køreplader, så vi kan ligge endnu flere ud hvis behovet er der. De lover nemlig regnvejr de kommende dage, så vi prøver at være på forkant med dette.

Vi vil gerne melde helt klart ud, at vi på ingen måde stikker halen imellem benene og løber fra eventuelle skader. DOG vil vi gerne have at i beboer henvender jer til os hvis i er utilfredse med eventuelle skader som vi har lavet. Vi vil herefter, i dialog med jer, prøve at se hvordan vi kan kompensere for skaderne på bedst mulig vis.

Det er jo ikke det sidste i ser til os, da vi kommer igen til december. Derfor vil vi også meget gerne have henvendelser fra jer, omkring ting vi kan gøre bedre eller anderledes når vi kommer på besøg igen.

Helt præcise datoer for næste besøg fremgår herunder:

Mandag d. 16 December i tidsrummet 13:30 til 01:00
Tirsdag d. 17 December i tidsrummet 10:30 til 22:30

Datoerne ligger fast, men tiderne kan ændre sig en lille smule.

Igen TUSINDE TAK, for jeres venlighed og forståelse for vores tilstedeværelse!!

I må endelig ringe, skrive eller maile til mig hvis i har spørgsmål 🙂

Med venlig hilsen

Nicolai Carlsson | Location Assistent – Miso Film

M: +45 30 62 10 83 | E: carlsson1905@live.dk

 

Nu begynder renoveringen af Sjælsøvej!

Kære grundejer

I denne uge (dvs .fra 1. oktober) vil Kommunen gå i gang med at reparere Sjælsøvej. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet NCC. De to første uger vil man udføre alle de indledende arbejder bestående af opretning af brostenkant, fræsning og udskiftning af revnet og smuldret asfalt, udskiftning af riste på vejbrønde mm. Dette arbejde vil hovedsagelig ske på strækningen fra Ravnsnæsvej ned til bækken. Efter planen vil der i uge 42 (15. til 19. okt.) blive udlagt nyt slidlag på hele Sjælsøvej. Dårligt vejr kan betyde udskydelse.

Lige som vi plejer omfatter Kommunens vejreparation kun brostenskanter og belægning, mens eventuel reparation af rabatter og tilslutninger til indkørsler skal udføres af den enkelte grundejer.

Da vi ved, at græsrabatterne let bliver kørt i stykker og især her om efteråret, vil jeg opfordre alle til at benytte Sjælsøvej så lidt som muligt i reparationsperioden og i stedet vælge at køre via Herman Bangs Vej, selv om det skulle være en lille omvej.

I det omfang reparationsarbejderne får indflydelse på skolebuskørslen, vil det som sædvanlig blive meddelt via forældreintra.

Venlig hilsen
Kristian

Brev fra Kommunen vedr. reparation af Sjælsøvej! Godt nyt til alle!

Kære grundejere!

Alle grundejere på Ravnsnæsset (i begge grundejerforeninger) har i dag modtaget et brev fra Rudersdal Kommune med forslag til kendelse om udgiftsfordeling til istandsættelse af Sjælsøvej, og dem på Sjælsøvej har endog modtaget to. Brevet, vi alle sammen har fået, handler om udgifterne til reparation af det øverste stykke af Sjælsøvej uden for bebyggelsen (landzone). Det andet brev til grundejerne på Sjælsøvej handler om udgifterne til reparation i den bebyggede del (byzone).

Indledningsvis kan vi glæde os over, at Kommunens administration er enig med os i, at Ll. Eskemosegaard skal deltage i udgifterne til reparation af Sjælsøvej. De udgifter, der bliver pålagt jeres ejendom vil selvfølgelig blive betalt af Grundejerforeningen. Efter aftale med Kommunen vil regningen til sin tid blive sendt direkte til Grundejerforeningen.
De reparationer, som Kommunen foreslår, svarer helt til det, vi selv har regnet med. Udgifterne i Kommunens forslag svarer derfor også til det, vi tidligere har fået tilbud på og budgetteret med som “worst case”.

Hvis I skulle have bemærkninger til forslaget til kendelse vil bestyrelsen gerne høre om dette, så vi kan sende noget samlet til Kommunen. Send det venligst pr. e-mail til mig.
Det har været en lang proces at nå hertil. Vi har i gennem flere år tilbudt GF Lille Eskemosegård forskellige forligsløsninger, som ville have stillet dem bedre end dette forslag fra kommunen. De har dog altid afvist blankt. Vi har derfor været nødt til at bede kommunen om at finde en udgiftsfordeling i henhold til vejloven. Forslaget skal efter høringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning (formodentlig i slutningen af august). Herefter kan reparationsarbejderne gå i gang.

Hullerne på Sjælsøbakken
Med hensyn til reparation af de store huller på Sjælsøbakken har Kommunen lovet at gøre noget ved det. Jeg har rykket flere gange og senest for et par dage siden, lovede de, at det nok skulle ske hurtigt.

Det har været nødvendigt, at overlade til Kommunen at reparere hullerne, da den ødelagte vejbelægning er en forudsætning for at Kommunen har ret til at gå ind og kræve en istandsættelse og foretage en udgiftsfordelingen.
Venlig hilsen og fortsat god sommer

Kristian Overgaard
Bestyrelsesformand grf. Ravnsnæs
P M Møllers Vej 17, 3460 Birkerød
Fastnet/mobil 4581 8151 / 2448 0424
E-mail: Kristian.Overgaard@gmail.com