Sankt Hans Bål

Kære beboer på Ravnsnæsset

For at styrke fællesskabet på Ravnsnæsset vil grundejerforeningen Ll. Eskemosegaard gerne fastholde traditionen om et fælles Sankt Hans bål for hele Ravnsnæsset på deres fællesareal ved Carl Plougs Vej. For at det kan blive til noget, er der behov for, at en eller flere fra vores grundejerforening melder sig til at hjælpe til med arrangementet. Dvs. annoncere, arrangere bål, tænde det og sørge for, at det brænder forsvarligt ud, inden det forlades. Hos Ll. Eskemosegaard er der en af medlemmerne, som gerne vil være med til at arrangere det, men vedkommende vil ikke stå for det alene.

Jeg synes det er en god tradition og vil derfor opfordre jer til at melde jer til at hjælpe til, hvis I har muligheden og alligevel kommer til vort lokale Sankt hans bål.

Send en mail til mig snarest muligt, hvis du er villig til at hjælpe.  kristian.overgaard@gmail.com
Venlig hilsen

Kristian