Reparation af ødelagte rabatter

Rudersdal Forsyning går snart i gang med reparation af vore rabatter. Umiddelbart før påske var jeg en tur rundt på vore veje sammen med Rudersdal Forsyning for at besigtige og registrere de skader, som er sket på vore rabatter i forbindelse med kloakrenoveringen. Rudersdal Forsyning lovede at udbedre skaderne og vil gå i gang i løbet af en til to uger, når de har fået aftalerne på plads med dem, som skal lave arbejdet.

Jeg anbefalede, at de lagde rullegræs ud mod asfaltkanten, som vi gjorde på Sjælsøvej, så jorden ikke skyller væk, når det regner. Hvor vidt de følger rådet eller blot retter af med muld og sår græs er dog ikke helt afklaret, da det er dem, som har det fulde ansvar for en ordentlig reparation.
Vi aftalte, at der opsættes markeringspinde svarende til dem, vi brugte på Sjælsøvej. Pindene skal så blive stående nogle måneder ind til græsset har fået et ordentligt rodnet, som kan holde på jorden. Det kræver lidt smidighed omkring parkering, især gæsteparkering, da pindene nogle steder kommer til at stå over lange strækninger, men det må vist være prisen for at få nogle pæne rabatter igen.
mvh – Kristian Overgaard

Kloakrenovering Ravnsnæs – opkøring af bløde rabatter – retablering

I forbindelse med kloakrenoveringen er en del rabatter blevet kørt op og ødelagt. Jeg har haft kontakt med kommunens projektleder om dette, og han har lovet, at de vil blive retableret, når arbejdet er færdigt engang i februar. Retablerings tidspunktet vil dog være afhængig af vejret. 
For at minimere skaderne på rabatterne, har projektlederen desuden bedt entreprenøren om at udlægge yderligere plader og være mere omhyggelig med udlægningen. Vi kan dog næppe undgå, at der kommer endnu flere skader rundt omkring.

 Vis hensyn!

Samtidig er jeg blevet bedt om, at opfordre alle beboerne om at vise hensyn, når de kører forbi dem, der arbejder ude på vejen.
Jeg håber, at vi alle vil følge opfordringen og køre meget langsomt forbi arbejdspladserne.
Venlig hilsen

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen.

Renovering af Hovedkloakkerne på Ravnsnæs

I næste uge -d.v.s.  fra mandag den 21. november 2011 – påbegynder Rudersdal Forsyning A/S renovering af hovedkloakkerne her i vort område. (Rudersdal Forsyning A/S er et kommunalt selskab som i dag bl.a. ejer og vedligeholder kloakkerne.) Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet NCC og forventes afsluttet i januar 2012.

Der vil blive omdelt information til de enkelte grundejere umiddelbaret før arbejdet går i gang på jeres vej. Informationsmaterialet kan ses i nedenstående supplerende oplysninger.

Renoveringen er sat i gang på baggrund af den TV-inspektion som fandt sted i sommers, hvor man blev klar over at vore kloakledninger var i dårlig stand. Ved renoveringen lægges en ”strømpe” ind i de eksisterende rør, dvs. at der lægges et plastrør på indersiden af kloakrørene, så rørene kan holde i ca. 50 år mere. Der er ingen planer om renovering af stikledningerne ind til de enkelte grunde og vejbrønde.

To gange skal alle grundejere tage de samme forholdsregler som ved sidste højtryksspuling og TV-inspektion.

Arbejdet starter med højtryksspuling og opmåling af alle sideindløb (stikledninger) til hovedkloakken. Herefter lægges strømpen ind i røret og en robot borer hul ud til alle sideindløbene samme dag som strømpen lægges ind. Når det hele er færdig, afsluttes med endnu en højtryksspuling og TV-inspektion, så man kan se at alt er i orden. Det er under højtryksspulingen, at den enkelte grundejer skal tage særlige forholdsregler.
Jeg har fået oplyst, at kloaksystemet (toiletter osv.) kan bruges under hele operationen.

Supplerende oplysninger modtaget fra Rudersdal Forsyning A/S:

Info til berørte borgere om kloakrenovering

Ellers kan man følge med på vandforsyningens hjemmeside:  http://rudersdalforsyning.dk/  

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål eller problemer.

Venlig hilsen

Kristian Overgaard