Tyverier på Ravnsnæs

Som det fremgår af nedenstående var der cykeltyveri på CarlPlougsvej 26 og også på Poul Martin Møllers vej samme dag.

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra Hanne Birkbo, der naturligt nok synes at det er utrygt, at tyve går rundt i folks haver om natten medens de er hjemme.Som følge af de seneste cykeltyverier og denne henvendelse, har grundejerforeningen haft kontakt med politiet og talt med dem om tyverierne og den utryghed det skaber. Nordsjælland Politi gør opmærksom på, at alle borgere kan kontakte politiet på e-mail nsj@politi.dk og opfordre til mere politiovervågning, hvis man finder det nødvendigt, men de lover selvfølgelig ikke noget. Alle henvendelser vil blive besvaret.

Vi må opfordre alle til at være opmærksomme på mistænkelig adfærd og anmelde dette.

På bestyrelsens vegne – Søren Duus Østergaard

Sjælsøvej 41 – Politiafspærring – Våbenfund – Og hvad så???

Til orientering kan jeg oplyse, at grundejerforeningen har fået betalt alle sine tilgodehavender fra flere års kontingent inklusive de påløbne omkostninger. Dette skete en uges tid før den store politiaktion med de store våbenfund, så nu er der ikke behov for nogen tvangsauktion for at få vore udestående hjem.

Politiaktionen og varetægtsfængsling af Poul Larsen giver dog anledning til en række spørgsmål. På grundejerforeningens vegne, har jeg prøvet at finde ud af, hvad der sker med Sjælsøvej 41 og har i den forbindelse haft kontakt med Kommunen og Politiet.

I forbindelse med aktionen fortalte politiet, at huset var i meget dårlig stand og var fyldt op med alle mulige gamle ting herunder en del gamle kolonialvarer i kælderen, og at der derfor kunne være risiko for, at huset ville blive tiltrukket af rotter, hvis det stod tomt i længere tid.

Jeg har kontaktet Kommunen om vores bekymringer via vores lokale kommunalbestyrelsesmedlem, Jens Darket, som oplyser at Kommunen intet kan gøre, men at beboerne kan henvende sig, hvis der opstår sundhedsfarer – typisk identificeret ved skadedyr hos naboer, eller fare for nedstyrtning.

Jeg har også talt med politiet om, hvad der skal ske med huset og gjorde dem samtidig opmærksom på, at politiet har efterladt en del cykler mm. uden for huset.

Politiet fortalte, at de fortsat arbejder med sagen, og at huset fortsat vil være afspærret ind til deres undersøgelser er afsluttet. De kan ikke sige noget om, hvor længe det varer. Politiet prøver også at inddrage Kommunen i at finde en løsning med huset, som de (politiet) igen gav udtryk for, er i meget dårlig stand. Politiet sagde, at de var opmærksomme på de mange cykler mm., som er blevet efterladt uden for huset.

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen

Tyverier på Ravnsnæs

Kære grundejere!

Der har i den seneste tid været flere af vores beboere, som har været ude for at få stjålet meget dyre cykler fra carporte og skure. Et sted har tyvene sågar brækket et skur op for at komme ind til dem. Der er slående, at de ikke ta’r gamle billige cykler, som står ulåste i carporten.

Der er også kendskab til at Ubberød er meget plaget af indbrud i skure og carporte.

Hvad kan vi selv gøre for at modvirke tyverierne?

Ifølge politiet, er det bedste værn mod denne type tyverier, at vi hjælpes ad med at være opmærksomme. Hvis vi ser nogen som kan fanges på fersk gerning, må vi ringe 112. Hvis tyvene er forsvundet, men vi kan oplyse bilnumre eller signalementer kan vi ringe 114, så kan de sende det rundt med politiets sms tjeneste.
Politiet opfordrer os i øvrigt til, enten at udveksle telefonnumre med de nærmeste naboer eller  endnu bedre at aftale med naboerne at anvende det kriminalpræventive råds app eller hjemmeside “Nabohjælp”, hvor vi kan skrive ind, hvornår vi er på ferie.

Og hvis vil hjælpe politiet med at se efter tyvene kan I melde jer til “Politiets sms tjeneste”.

God sommer

Venlig hilsen
Kristian

Tilmeld dig til 114 – og hjælp med til at forhindre indbrud – Anholdelse på Ravnsnæs torsdag d. 16.8

Torsdag aften omkring kl. 21 observerede beboere på Ravnsnæs en mistænkelig bil i området.
Bilen kørte usædvanligt stærkt og da den blev set gentagne gange kontaktede beboerne politiet, der ti minutter senere kunne anholde to personer i en bil, der bl.a. indeholdt værktøj velegnet til indbrud. Personerne er nu varetægtsfængslet og politiet vil foranledige bilen fjernet.

Igen et godt argument for at så mange som muligt tilmelder sig politiets 114-service, som man tilmelder sig via dette link: (www.hjaelppolitiet.dk)

Indbrudsforsøg på Kaj Munksvej lørdag d. 3.11

Det blev heldigvis ved forsøget, da ejeren kom hjem i det samme. Vi vil gerne høre, om andre har haft samme kedelige oplevelse eller måske endda været ude for at komme hjem til et opbrudt hus. Skriv til soren@duus.com. Vi vil IKKE bringe informationen på hjemmesiden, men vil informere de, der har haft problemet. Husk også at tilmelde jer politiets sms-tjeneste, som kan bruges til at alarmere med, hvis man ser noget mistænkeligt.

Hjælp politiet med at hjælpe os

Politiets forsøgsordning med at sende sms til dem, der bor i nærheden af en hændelse, fungerer rigtig godt. Vi kan anbefale at så mange som muligt her på Ravnsnæsset tilmelder sig ordningen. Her i sommer har vi fået en 3-4 sms’er hvor politiet har bedt om hjælp til at finde mistænkelige eller forsvundne personer. Og vi får en besked når og hvor de har fundet vedkommende.Tilmeldingen foregår på politiets hjemmeside

https://www.hjaelppolitiet.dk

Besked om aktuelle tyverier eller lign.
Vi vil gerne opfordre jer til at give besked, hvis I kommer ud for tyveri eller forsøg på noget sådant, så vi her i nyhedsbrevene kan formidle, hvad der sker i vort område. I kan give besked til formanden og gerne på mailadressenkristian.overgaard@gmail.com