ARBEJDSDAG søndag den 3. juni kl. 13

Til alle – dog især forældre og bedsteforældre til børn, der benytter legehus og gynger på fællesgrunden ved Kaj Munks Vej. Legeredskaberne er slidte, så derfor indkaldes til arbejdsdag.

Arbejdsopgaverne omfatter:

– Stabilgrus omkring gyngestativets stolper.

– Legehus slibes og males.

– Nye slanger på gyngernes kæder.

– Rutsjebanen repareres (glasfiber).

– Net sættes på fodboldmålene.

– Petanque-banen soigneres eller nedlægges.

– Opgravning af rødder i hæk ved pumpehuset.

Grundejerforeningen sørger for materialer, pensler og foldboldnet, men det er en god idé at medbringe redskaber.

Grundejerforeningen Ravnsnæ

Evt, henvendelse til:
Jens Enochsen, Kaj Munks Vej 5. Tlf. 5363 7031.

Vellykket arbejdsdag på Strandgrunden 16.9

 

arbejdssjak i fuld fart

Arbejdsdagen på strandgrunden søndag den 16. september blev en hyggelig og vellykket dag hvor mange mødte op.
Der blev ydet en stor indsats med at beskære træer, fjerne rødder og ukrudt, rydde op og luge på petanque banen, så den atter kan bruges til spil.

Tusind tak til alle de fremmødte og en særlig tak til to damer, som kom med dejlig kaffe og kage til hele arbejdsholdet.
PS! Efterfølgende har Rudersdal Forsyning suppleret med beskæring ved pumpestationen.
Bestyrelsen

Arbejdsdag på strandarealet

Arbejdsdag på strandarealet 2011Til brugere og fans af strandarealet ved Kaj Munks Vej
For at gøre strandarealet endnu bedre og kønnere end det er nu, planlægger vi en arbejdsdag
Søndag den 16/9 fra kl. 10 til så længe vi gider
Følgende foreslås udført:
·         Fjernelse af beplantning og planering af området ned mod søen
·         Beskæring og oprydning på nord siden
·          Beskæring af beplantningen ind mod pumpehuset
·         Lugning af petanque banen (hvis der er nogle petanque elskere tilbage på næsset – hvis ikke, vil vi overveje at nedlægge den)
Jeg håber på stort fremmøde. Medbring spade, ørnenæb og beskærersaks.

Forslag til andre forbedringer af strandarealet modtages gerne.
På bestyrelsens vegne
Jens Enochsen, Kaj Munks Vej 5
Tlf. 53 63 70 31