Ingen skt. Hansbål i år!

Vi har modtaget følgende:
Kære grundejer,
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard udsendte i begyndelsen af sidste måned en skrivelse, hvori vi bl.a. eftersøgte båltændere / vagter til årets Sankt Hans bål den 23/6 på Lille Eskemosegaard Grundejerforenings fællesareal langs Carl Plougs Vej.
Desværre har ingen grundejere fra nogen af de to grundejerforeninger meldt sig til opgaven, så derfor aflyses årets Sankt Hans bål på fællesarealet.
Således må der i år IKKE lægges brandbart haveaffald på bålstedet. Det er der også opsat information om på fællesarealets informationstavler. Bestyrelsen henstiller til at alle efterlever dette og kører haveaffaldet på genbrugsstationen istedet.
På forhånd tak og god Sankt Hans.

Mvh.
Bestyrelsen
Grf. Ll. Eskemosegaard
http://www.gfle.dk