Generalforsamling i Grundejerforeningen torsdag den 14.4 kl. 19.30

Formanden har i dag sendt indkaldelse ud til alle grundejere sammen med diverse bilag:

Dagsorden for generalforsamling 2016

2015 Regnskab og budget for 2016 og 2017 Udg A

Forslag fra PMMV 15 og 7 andre om vintervedligeholdelse

og beskrivelse af vintervedligeholdelse fra kommunen:

Folder – Sne og is på din vej-dine pligter som nabo til vejen

Forslag om støtteforening: Forslag om frivillig støttekasse – Ravnsnæskassen

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

 

mvh

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til Generalforsamling 24. april 2014 kl. 19.30 i Sjælsøskolens Auditorium

Dagsordenen vil være:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2013
4. Bestyrelsens forslag til budget for veje og strandarealer 2014 og 2015
5. Fastlæggelse af kontingent for 2015 til veje og strandarealer. Bestyrelsen foreslår et kontingent på 2400 kr. til vejene og 375 kr. til strandarealerne.
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer Søren Lang har fremsendt følgende forsalg: Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen til at undersøge muligheder for, og økonomi i, at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af vejbump i hele grundejerforeningens område, til udførelse senest i 2015.
7. Valg til bestyrelsen Følgende er på valg:
Formanden: Kristian Overgaard, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Søren Duus Østergaard, villig til genvalg
Jens Enochsen, villig til genvalg
Suppleanter: David Stewart (1. suppleant), villig til genvalg
Henrik Sundeved (2. suppleant), villig til genvalg
8. Valg til revisorer Følgende er på valg:
Revisor: Erik Bastiansen, villig til genvalg
Revisorsuppleant: Lars Holm, villig til genvalg
9. Eventuelt Orientering om planer for fejring af foreningens 75års jubilæum den 19. september 2015
Bilag: 2013 Regnskab og budgetter for 2014 og 2015
Forslag fra Søren Lang
2013 Regnskab Grundejerforeningen Ravnsnæs (Underskrevet af revisorer)

På bestyrelsens vegne Kristian Overgaard Formand

Velkommen til Ravnsnæs!

Fremhævet

Grundejerforeningen Ravnsnæs!

Foreningen blev stiftet den 19. september 1939. Den består af 128 medlemmer:

Carl Plougs Vej 1-57 + 4-44 (Ulige numre er søgrunde)
Sjælsøvej 31-58
Poul Martin Møllers vej 1-17
Valdemar Rørdams vej 3-16
Kaj Munks Vej 3-20

På foreningens hjemmeside finder du informationer om vedtægter, referater fra de seneste generalforsamlinger, relevante informationer om Grundjerforeningens planlagte aktiviteter, herunder vejrenovationer, snerydning og nyheder fra Grundejerforeningens bestyrelse. Og du finder informationer om andre aktiviteter, som beboerne på ‘Næsset’ synes skal offentliggøres:  Bådelauget, Historiegruppen, Børnegruppen, Vinterbaderne – og andre, der gerne vil fortælle om ting af fælles interesse.

Siden indeholder også praktisk information om bestyrelsens medlemmer, om kontingenter og indbetalingstidspunkter, eventuelt nyt fra kommunen, og fra tid til anden et nyhedsbrev med emner af generel interesse. På opslaget ‘Om foreningen’ kan man finde links til relevante dokumenter om lokalplaner, servitutter m.v.

‘Markedspladsen’ – da det har vist sig, at flere af beboerne har glæde af at vide, om et ekstra læs grus kan hentes, om folk, der flytter, har haveredskaber, de vil af med – og andre praktiske ting. Man er også velkommen til at efterlyse tabte genstande, bortløbne dyr – eller fremlyse nogen eller noget, man har fundet.

Forslag til Bestyrelsen, spørgsmål eller synspunkter, indlæg i debatten, varer til salg etc. sendes til webmaster: Søren Duus Østergaard. ( soren@duus.com )

Du er velkommen til at spørge de enkelte bestyrelsesmedlemmer om emner, der ligger inden for deres ansvarsområde. Du finder deres e-mail adresse på bestyrelsesopslaget

Du kan abonnere på ændringer på hjemmesiden ved at tilmelde dig eMail-abonnement øverst på siden.

Nedenfor finder du en række emner, der alle er nævnt et eller flere steder i hjemmesiden. Jo større typer, emnet er angivet med, desto flere steder står det. Man kan også lave ‘fritekstsøgning’ øverst til højre på siden.