Indkaldelse til Generalforsamling den 20. april 2017 på Sjælsøskolen

Kære grundejer

Hermed indkaldes til generalforsamling 2017 for grundejerforeningen Ravnsnæs. Dagsorden er vedhæftet. Herudover er vedhæftet en fil med regnskabet for 2016 og budget for 2017 og 2018 samt fuldmagtsblanket.
Som det fremgår af dagsordenen, mangler vi fortsat tilsagn fra kandidater til formandsposten og en bestyrelsespost. Har du lyst til at være med til at gøre noget for fællesskabet sammen med nogle hyggelige mennesker, så kontakt venligst mig eller en anden i bestyrelsen.
Ravnsnæskassen
Samtidigt indkaldes til årsmøde i Ravnsnæskassen, som holdes samme dag umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden og regnskab for 2016 er vedhæftet.
Venlig hilsen
Kristian
Kristian Overgaard

Bestyrelsesformand grf. Ravnsnæs

P M Møllers Vej 17, 3460 Birkerød
Fastnet/mobil 4581 8151 / 2448 0424
E-mail:
Kristian.Overgaard@gmail.com
Vedlagt: Dagsorden, underskrevet regnskab, underskrevet regnskab for Ravnsnæskassen, fuldmagt

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Ravnsnæs 22.4

Vedlagt finder man den rundsendte indkaldelse til generalforsamling med dagsorden, samt en fuldmagt til de, der ikke har mulighed for at deltage. Bemærk, at Fuldmagten er kvalificeret – d.v.s. at fuldmagtsgiver skal specificere hvad han/hun vil stemme på de enkelte punkter. Bemærk også, at underskrifterne skal bevidnes af en 3. grundejer.

Samtidigt vedlægges det revidere og underskevne regnskab for 2014

.2014 Regnskab underskrevet af revisiorer

Fuldmagt – Generalforsamlingen 2015

Dagsorden for generalforsamling 2015