Generalforsamling i Grundejerforeningen torsdag den 14.4 kl. 19.30

Formanden har i dag sendt indkaldelse ud til alle grundejere sammen med diverse bilag:

Dagsorden for generalforsamling 2016

2015 Regnskab og budget for 2016 og 2017 Udg A

Forslag fra PMMV 15 og 7 andre om vintervedligeholdelse

og beskrivelse af vintervedligeholdelse fra kommunen:

Folder – Sne og is på din vej-dine pligter som nabo til vejen

Forslag om støtteforening: Forslag om frivillig støttekasse – Ravnsnæskassen

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

 

mvh

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling tårsdag den 11. april 2013 kl. 19.30

Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.30
Sjælsøskolens auditorium

Dagsordenen vil være:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2012
4. Aktiviteter i det kommende år
5. Fremlæggelse af budget for veje og strandarealer 2013 og 2014 samt rullende budget for vejene 2013-2016
6. Fastlæggelse af kontingent 2014 til veje og strandarealer.
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 2400 kr. til vejene og 375 kr. til strandarealerne.
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

8. Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg:
Formanden: Kristian Overgaard, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Gunver Maltesen, villig til genvalg
Anna Lise Aagaard, villig til genvalg
Suppleanter: David Stewart (1. suppleant), villig til genvalg
Mona Østertorn (2. suppleant), ønsker ikke genvalg, så pladsen er ledig

9. Valg til revisorer
Følgende er på valg:
Revisor: Erik Schäfer, villig til genvalg
Revisorsuppleant: Lars Holm, villig til genvalg

10. Eventuelt
”Regnskab 2012” underskrevet af revisorerne, ”Regnskab 2012 og budgetter” sammenskrevet samt ”Rullende budget 2013-2016” for hovedreparation af øvrige veje i grundejerforeningen Ravnsnæs kan ses på vores hjemmeside https://ravnsnaes.dk/:

Rullende budget 2013 – 2016 for vejene

Regnskab 2012 og budgetter Grundejerforeningen Ravnsnæs

Regnskab 2012 –

Grundejerforeningen RavnsnæsPå bestyrelsens vegne
Kristian Overgaard
Formand