Nyt fra Formanden – Beretninger og referat fra generalforsamlingen

Kære grundejer

På foreningens generalforsamling afholdt 20. april 2017 blev der valgt ny bestyrelse, som nu har konstitueret sig på følgende vis:

Jens Darket, Carl Plougs Vej 57 som formand
David Stewart, Sjælsøvej 32 som kasserer
Søren Duus Østergaard, Sjælsøvej 45 som webmaster
Jens Enochsen, Kaj Munks Vej 5 som ansvarlig for strandarealer
Peter Thomsen, Valdemar Rørdams Vej 16 som ansvarlig for vejene
Andrea d’Apuzzo, P. M. Møllers Vej 16 og
Jens Dall Bentzen, Sjælsøvej 53 som ansvarlige for Ravnsnæskassen

Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen er vedhæftet. Ligesom er referat og beretning vedrørende Ravnsnæskassen vedhæftet.
Der skal fra den nye bestyrelse lyde en stor tak til Gunver Maltesen og Kristian Overgaard for deres store bestyrelsesindsats for foreningen.
Lidt nyt fra bestyrelsen:

Vi har søgt om og fået tildelt to redningskranse af Trygfonden. Disse modtages indenfor 14 dage og opsættes umiddelbart herefter ved de to badebroer.

Kommunen har en høring igang vedrørende vandkvaliteten i vores søer og vandløb. Da der i forbindelse med store regnskyl stadig ledes spildevand ud i Sjælsø, har disse planer betydning for os. I det fremsendte forslag er reduktion af udledning af spildevand til Sjælsø ikke prioriteret særligt højt. Som borger inviteres man til selv at afgive høringssvar via kommunes hjemmeside – https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk
Grundejerforeningen vil også afgive høringssvar og modtager gerne input fra medlemmerne – senest 20. juni 2017.

Alle er velkomne til at blive medlem af grundejerforeningens facebookgruppe – https://www.facebook.com/groups/132837024192/
mvh
Jens Darket
Formand GF Ravnsnæs
7268 1097

Bestyrelsen 2017

Jens Darket, formand
Carl Plougsvej 57
tilf:
mailto:Jens Darket <jdarket@me.com>

———————————————————————-

David Stewart, Kasserer
Kontaktperson til Ålauget
Sjælsøvej 32
Tlf. 45 82 35 52

david.stewart@mail.dk

————————————————————————

Søren Duus Østergaard, webmaster
Ansvarsområder: Foreningens hjemmeside
Sjælsøvej 45
Tlf. 45 81 38 15

soren@duus.com


————————-
———————————————————————-

Jens Enochsen, bestyrelsesmedlem
Ansvarsområder: Vedligeholdelse af strandgrundene og legepladsen,
kontakt til bådelauget, medlem af forskønnelsesudvalget
Kaj Munks Vej 5
Tlf. 45 82 30 37

jens@enochsen.dk

————————————————————————

Peter Thomsen

Valdemar Rørdams vej 16
ansvarlig for vejene

mailto: bjelbo@thomsen.mail.dk

 

 

 

Den nye bestyrelse

Som det kan ses på hjemmesiden, har den nye bestyrelse konstitueret sig og fordelt opgaverne mellem sig.Regnskabet bliver nu ført af Anna Lise. Så i fremtiden holder hun styr på alle ind- og udbetalinger.Hjemmesiden er nu endeligt overtaget af Søren, som har nogle ideer til at modernisere den. Det vil I høre nærmere i efteråret.Jens tager sig fortsat af strandarealerne og Gunver har påtaget sig at skrive referaterne.Mange i Bestyrelsen har valgt at være en del af forskønnelsesudvalget. Det lover jo godt for områdets udseende, hvis det afspejler flertallets holdninger hernede.