Arbejdsdag på Fællesgrunden

for enden af Kaj Munks Vej
lørdag 6. juni 2015 kl. 10.00

Min plan omfatter 2 punkter.

1  At få malet og repareret legehuset. Dette især for forældre og bedsteforældre.
2 At rydde op i buskene og hækken rundt om grunden.

Andre forslag til forbedringer og forskønnelse af fællesgrunden modtages gerne.

Jeg håber, at mange møder op for at deltage, men har man ikke lyst eller kræfter til det, vil kaffe og kage eller andet produktivitetsfremmende blive modtaget med glæde.
I håb om godt vejr og stor tilslutning ønsker jeg alle et behageligt forår.

På bestyrelsens vegne

Jens Enochsen

53637031

jens@enochsen.dk

PS: Medbring gerne redskaber såsom ørnenæb, buskryddere, river, grebe m.m.

P.S.P.S.

Send mig gerne en email hvis I planlægger at møde op for at male da der skal købes maling.

Arbejdsdag på Strandarealet for enden af Kaj Munksvej søndag 6. oktober kl. 10.00

Sidste efterår havde vi en meget hyggelig arbejdsdag på søgrunden. Den vil vi gerne gentage igen i år.

Derfor inviterer bestyrelsen til

ARBEJDSDAG PÅ FÆLLESGRUNDEN

for enden af Kaj Munks Vej

søndag 6. oktober 2012 kl. 10.00

Min plan er at få ryddet bag ved pumpehuset, så både og andet grej kan placeres dér i stedet for som nu på selve fællesgrunden.

Andre forslag til forbedringer og forskønnelse af fællesgrunden modtages gerne.

Jeg håber, at mange møder op for at deltage, men har man ikke lyst eller kræfter til det, vil kaffe og kage eller andet produktivitetsfremmende blive modtaget med glæde.

I håb om godt vejr og stor tilslutning ønsker jeg alle et behageligt efterår.(Se billeder fra sidste år nedenfor)

På bestyrelsens vegne

Jens Enochsen

P.S.

Medbring gerne redskaber såsom ørnenæb, buskryddere, river, grebe m.m.

1-IMG_3418 8-IMG_3433 7-IMG_3431

Vellykket arbejdsdag på Strandgrunden 16.9

 

arbejdssjak i fuld fart

Arbejdsdagen på strandgrunden søndag den 16. september blev en hyggelig og vellykket dag hvor mange mødte op.
Der blev ydet en stor indsats med at beskære træer, fjerne rødder og ukrudt, rydde op og luge på petanque banen, så den atter kan bruges til spil.

Tusind tak til alle de fremmødte og en særlig tak til to damer, som kom med dejlig kaffe og kage til hele arbejdsholdet.
PS! Efterfølgende har Rudersdal Forsyning suppleret med beskæring ved pumpestationen.
Bestyrelsen

Arbejdsdag på strandarealet

Arbejdsdag på strandarealet 2011Til brugere og fans af strandarealet ved Kaj Munks Vej
For at gøre strandarealet endnu bedre og kønnere end det er nu, planlægger vi en arbejdsdag
Søndag den 16/9 fra kl. 10 til så længe vi gider
Følgende foreslås udført:
·         Fjernelse af beplantning og planering af området ned mod søen
·         Beskæring og oprydning på nord siden
·          Beskæring af beplantningen ind mod pumpehuset
·         Lugning af petanque banen (hvis der er nogle petanque elskere tilbage på næsset – hvis ikke, vil vi overveje at nedlægge den)
Jeg håber på stort fremmøde. Medbring spade, ørnenæb og beskærersaks.

Forslag til andre forbedringer af strandarealet modtages gerne.
På bestyrelsens vegne
Jens Enochsen, Kaj Munks Vej 5
Tlf. 53 63 70 31

Til brugere og nydere af Søgrunden

Der indbydes til arbejdsdag den 16/10 klokken 10.00 med følgende program:
– Male bom
– Planere rabatten
– Grus i indkørsel
– Luge petanquebanen
– Fjerne metalrør ved søen
– Luge og rydde op på nordsiden og vestsiden
Medbring gerne egne redskaber og evt. forplejning
Med venlig hilsen
Jens Enochsen KM5
53 63 70 31
PS Hvis nogen kan undvære en trailer et par timer, vil det være velkomment