referat vedr. ekstraordinær generalforsamling 5.10 2021

GF Ravnsn s – Ekstraordinær Generalforsamling – 5.10 kl. 19.30 p  Rude Skov Skole

 1. Peter Schæfer blev valgt til dirigent. Han konstaterede forsamlingens lovlige
  indkaldelse og gjorde opmærksom på  at fuldmagter ikke kan anvendes ved
  ekstraordinære generalforsamlinger.
 2. Formanden redegjorde for baggrund for forslaget om at ændre vedtægterne for
  foreningens  3, s  foreningens kan få flere beføjelser udover at være et vejlauge. Det
  ene formål var, at kunne varetage de forhold som den frivillige forening
  Ravnsnæskassen hidtil har varetaget og som er en mulighed for at finansiere tiltag af
  fælles interesse som f.eks. hjertestarteren. Tilføjelsen af det nye formål er begrænset
  således, at ny aktiviteter kun kan finansieres ved frivillige bidrag, som det hidtil er
  sket via Ravnsnæskassen.
  Det andet form l er, at repræsentere foreningen ifht. offentlige myndigheder som
  kommunen ifht. lokalplaner mm.
 3. Afstemning: 18 fremmødte, alle stemte for. Forslaget er vedtaget.
 4. Eventuelt: Spørgsmålet om pileurtsområdets afståelse afventer en eventuel aftale
  med kommunen, der såvil blive forelagt på næstkommende generalforsamling.