Møde mellem Rudersdal Kommune og grundejerforeningerne – affaldssortering m.v.

Jens Bjelbo fra Grundejerforeningens bestyrelse deltog på mødet den 19.11 og skrev efterfølgende:

Jeg deltog i grundejerforeningsmødet den 19. nov. Indlæg var i.h.t. agenda og vedlagte præsentation

praesentation_aarsmoede_for_grundejerforeningerne_19.11.19

Diskussion var fortrinsvis omkring affaldsordning og afskaffelse af serviceordning

Mange var betænkelige m.h.t. placering af de mange nye affaldsspande, specielt i den tættere bebyggelse, rækkehuse og lign. Mulighed for at dele spande blev nævnt. Samtidig blev bekymring om øget lastvognstrafik nævnt.

M.h.t. afskaffelse af serviceordning, kan jeg forstå at vi er heldige i allerede at have et vejlaug. Mange skal åbenbart til at oprette et sådant.

Jeg forstår der allerede er et forum ang. Indhentning af fælles tilbud – 31 vejlaug/ejerforeninger er allerede med – er vi også?

Planen er udarbejdelse af fællesudbud i foråret 2020, indhentning af tilbud sommer 2020, indgå aftale(r) efterår 2020.

I dag koster vintertjenesten ca. 270-/husstand og det forventes at med fælleskontrakt kan noget tilsvarende opnås.

Der var også indlæg omkring fremtidig klimasikring, herunder tanker omkring separering af overfladevand og kloakvand, samtidig er kloaknettet af ældre dato og vil mange steder snart kræve renovering. Endelig plan og økonomi er ikke fastlagt, men på sigt må man forvente højere takster og m.h.t. separering af overfladevand og kloak på egen grund, blev et tal, afhængig af kompleksitet, på 60,000-/ejendom nævnt.

Mvh Peter