Regler for sten på rabatten?

Jeg er blevet spurgt om der gælder andre regler for sten på rabatten i vores grundejerforening end hos andre. Svaret er, at det er de samme regler. Overalt i kommunen gælder den aftale, kommunen har lavet med politiet, som forbyder anbringelse af sten i rabatten.
Rabatten hører i øvrigt til fællesarealet, og det er grundejerens pligt at holde det ryddet, endda til midten af vejen! Det er derfor vi er gået sammen om snerydning. Men dette her eksempel er altså ikke lovligt, se i også kommunens seneste udmelding om regler ud mod offentlig vej. Det kan også blive temmelig dyrt for grundejeren, hvis en bilist eller andre kommer til skade som følge af stenene.

img_2065

med venlig hilsen

Søren Duus Østergaard

 

Nytårshilsen 2017 – Om trafik, om reflekser og lidt om levende hegn

Godt nytår til alle medlemmer!
Fra Bestyrelsens side vil vi ønske alle et godt nytår, hvor vi efter beslutningen på sidste generalforsamling skal se, hvordan den udvidede snerydning kommer til at fungere.
Vi vil gerne endnu en gang opfordre alle til at køre forsigtigt, og især sætte farten ned i svinget for foden af Sjælsøvej. Desværre ser vi tit, at der mangler en fod på bremsen. Det ER et farligt sving, og det er derfor vi har etableret indsnævringerne.
Iden mørke tid kan det også være svært at se fodgængere, så vi vil også opfordre til at man går i venstre side af vejen og så vidt muligt kan ses, f.eks. ved hjælp af reflekser.

Fra Kommunens side er der netop udgivet en lille folder om ‘Grønne Hegn’, som her er vedlagt. Det er et krav, at der ud mod offentlig vej etableres grønne hegn.  Hvad angår hegn mod naboerne gælder hegnslovens normale regler, d.v.s. max 1.80 m høj, med mindre man kan blive enige om 2 m. højde.

hegn_og_haekke_final