Ny udgave af Grundejerinfo

Fra Kommunen har vi modtaget følgende:

Kære grundejer / grundejerforening
T.o. får du her nyeste udgave af Grundejer!NFO, Rudersdal Kommunes infobrev til kommunens grundejerforeninger og grundejere.
Fokus i dette nummer er bl.a. på indvielse af nye smukke naturattraktioner, ændringer i en række buslinjer, høringer som en vigtig kanal til dialog med grundejerne og den kommende nye trafikhandlingsplan. Læs også om hvordan en lokal trailskrald-løber tager ansvar og samler affald op i skoven.

Næste nummer kommer til september.

God læselyst og god sommer 🙂

Venlig hilsen
Henrik Hooge Møller
Kommunikationskonsulent / journalist

Bestyrelsen overvejer at protestere mod at dele af den såkaldte natursti rund om Sjælsø skal gå igennem vores beboede område. Hvis du har samme indstilling, venligst kommenter/skriv en email – og gerne med gode begrundelser og formuleringer.

Det har indtil nu været vores opfattelse, at ruten skulle gå langs Ravnsnæsvej og ned på stierne.

mvh

Kristian Overgaard

Grundejerinfo juni 16