Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard inviterer til Sankt Hans bål

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard inviterer til Sankt Hans bål  på deres fællesareal og grf. Ravnsnæs medvirker ved arrangementet via Ravnsnæskassen. (NB: Husk at  betale 100 kr. i medlemsskab – håber alle vil være med!)

Det er med stor fornøjelse, at vi kan fortælle, at 2 ‘ild’sjæle fra Ravnsnæsset har meldt jeg til bålpasningstjansen i år, hvorfor vi afholder Sankt Hans Bål den 23/6 (hvis ellers vejret tillader 🙂
På forhånd tak til Lasse Tobiassen, JAV 23 og Mikkel Næsager, SJV 56 for indsatsen.
Alle Ravnsnæssets beboere og deres gæster er velkomne. Bålet tændes kl. 21.00.
Vi tager tekstkopier af Midsommervisen med, så alle bedes medbringe en køn og klar sangrøst.
Tørt og brændbart haveaffald må tidligst lægges på Sankt Hans bålet 14 dage før Sankt Hans aften, idet der ellers flytter for mange små dyr ind i bålet.
Vel mødt til en hyggelig Sankt Hans.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grf. Ll. Eskemosegaard

Sammenslutningen af Søgrundejere ved Sjælsø – SSS

Sammenslutningen-SSS dannedes 6. september 1960. Den ”anerkendes af ”Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø” som eneste gyldige forhandler og repræsentant i enhver henseende”, for sine medlemmer i den mellem de to parter indgåede overenskomst af 13. maj 1968. I overenskomsten er fastlagt medlemmernes rettigheder og pligter som ejere af søgrunde direkte til Sjælsø som drikkevandsreservoir.

Overenskomsten er tinglyst på medlemmernes grunde. Overenskomst mellem Fællesudvalget og Sammenslutningen-SSS fra 1968

Sammenslutningen-SSS har til formål at sikre sine medlemmer de størst mulige rettigheder på Sjælsø og den 5 m’s landbræmme udfor søgrundene, som blev eksproprieret af Gentofte kommune i 1966/70 i forbindelse med etableringen af Sjælsø som drikkevandsreservoir.

Sammenslutningen-SSS er fortsat aktiv pr. 09-01-2016 og formanden er

Per Ole Front, Carl Plougs Vej 55, e-mail front@webspeed.dk

Invitation fra Magleaas

image004

Vores Nabo på Åsebakken har sendt denne invitation til Grundejerforeningens medlemmer:

MAGLEÅS KURSUSCENTER

Er en unik lille perle, med den smukkeste udsigt over Sjælsø og godt gemt af vejen, vil vi gerne dele med jer

DERFOR HOLDER VI ”GÅ HJEM MØDE”
MANDAG DEN 20. JUNI KL 16-18

Program for eftermiddagen:
Velkomst med lidt bobler
Rundvisning
Søster Miriam, kendt fra TV, fortæller om livet som nonne
Lidt godt til ganen
Farvel og forhåbentlig på gensyn

Tilmelding obligatorisk, enten på info@magleaas.dk

eller på 45810715

venlig hilsen Ole Thomsen, Magleaas-

 

(Vi kan hilse fra bestyrelsen og de, der var med til jubilæet sidste år og sige, at dette er en oplevelse, et dejligt sted at holde fester – en forrygende historie og en flot udsigt.
mvh Søren)