Efterlysning af Båd- og Trailerejere!!!

Ejerne af de to både, der er efterladt ved broen på fællesgrunden ved Kaj Munks Vej,
samt ejeren af den trailer, der er placeret på pladsen bag ved pumpehuset, bedes straks
kontakte
Jens Enochsen
Kaj Munks Vej 5

Tlf. 5363 7031

Email: jens@enochsen.dk

Som bekendt har Bådelauget etableret et område bag ved pumpehuset til
vinteropbevaring af både, fordi man gerne ville imødekomme et ønske fra beboerne om
at undgå oplagring af både på fællesgrunden.