Forskønnelsesudvalget har observeret ….

Forskønnelsesudvalget har været på tur på Næsset og har måttet konstatere, at vores dejlige grønne rabatter bruges til mange uvedkommende ting. På dem er placeret såvel skraldespande som spande til haveaffald, som står der mere eller mindre permanent. Også sten og baljer med beplantning har fundet vej til rabatterne. Ud over at det er farligt for trafikken, er det ikke tilladt. En del steder er det vanskeligt at færdes på rabatterne på grundt af hække og buske, der burde klippes til, ligesom store træer har det med at hænge langt ud over rabatterne og hæmme udsynet. Vi benytter samtidig lejligheden til at huske grundejerne på, at hvis deres grund ligger ud til et fællesareal, herunder  en sti til en af broerne, er det deres ansvar at sørge for at beskære buske og træer både på haveside og på siden mod fællesarealet.

Da det dejligt milde efterårsvejr indbyder til havearbejde, vil bestyrelsen foreslå, at den enkelte grundejer kaster et kritisk blik på sine buske og træer ud mod rabatterne og selvfølgelig også på rabatterne.
Hvis der er nogen, som kunne bruge noget hjælp til træfældning og lignende, kan grundejerforeningen v. Jens Enochsen være behjælpelig med at henvise til en person, som kan udføre arbejdet imod en ikke urimelig betaling.

Med venlig hilsen
Forskønnelsesudvalget

PS: Se Kommunens vejledning om beskæring af beplantning:

beskæring af beplantning