Juletræer – Jydsk Nordmannsgran – En annonce

Fra en Ravnsnæs beboer har vi modtaget følgende:

Nordmannsgran Juletræer – Sælges fra 28.11 på Kongevejen 189, 3460 Birkerød

Pris 175,-kr –  1,5 og op til 3 m.
Vi leverer dit juletræ i postnummer 3460 og 3450 for kun 60 – kr. Juletræsfod kan tilkøbes formdelst kr. 35.-
Kom forbi eller tjek facebook siden ‘Birkerød Juletræssalg’ og bestil der.

Screen Shot 2015-11-28 at 12.05.27Screen Shot 2015-11-28 at 12.04.07

Drop natfyring i brændeovnen

På given foranledning skal vi i Bestyrelsen opfordre til at man undgår natfyring i brændeovne.Fra Bolius har vi hentet følgende:

https://www.bolius.dk/drop-natfyring-i-braendeovnen-20951/

Du får ingen brændværdi ud af træet med natfyring, forurener miljøet og generer naboen. Læs, hvilke muligheder der er, hvis du skal have varme fra brændeovnen hele natten.

En del danskere med brændeovn natfyrer i brændeovnen – de propper den med brænde inden sengetid, og skruer helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen. Men det bør de straks stoppe med, mener Jes Sig Andersen, seniorkonsulent på Teknologisk Institut med speciale i biomasse og bioraffinering.

– Det er på alle måder en dårlig ide med natfyring. Det belaster miljøet og naboerne i et urimeligt omfang, og det giver brændeovnene et dårligt ry, siger han.

LÆS OGSÅ: Kan du klage over naboens røg fra brændeovnen?

Natfyring i brændeovn skader helbred og miljø

Når du lukker ned for spjældet, og der kommer mindre ilt til brændeovnen, bliver der ingen ren forbrænding. Det betyder, at de gasser, der kommer fra træet, ikke forbrændes, men kommer ud af skorstenen og bliver til partikler i luften, der er til skade for helbredet.

– Og det mærker man især i tæt bebyggede områder. Hvis man nattefyrer og bor i et villakvarter, kan det opleves som meget generende af naboerne, siger Jes Sig Andersen.

Teknologisk Institut beskæftiger sig ikke med helbredsaffekten af brændefyring, men det er velkendt fra den miljøvidenskabelige forskning, at partikelforurening generelt fra brændeovne, kraftværker, biler og andre kilder kan føre til forkortet levetid for dele af befolkningen.

LÆS OGSÅ: Sundhedsproblemer ved brændeovne og pejse

Natfyring udnytter ikke brændet.
Samtidig får du næsten intet ud af træet som brændsel. – Ved natfyring bliver brændværdien i træet ikke blevet omsat til varme af nogen betydning, men ryger bare op og ud af skorstenen som partikelforurening, siger Jes Sig Andersen.

Sådan ser du forskel på ren og uren forbrænding
For at brændeovnen skal have en optimal forbrænding, bør du fylde 1-2 kilo brænde i ovnen hver tre kvarter til en time.
En ren forbrænding er kendetegnet ved, at der stort set ikke kommer røg ud af skorstenen, mens en uren forbrænding er kendetegnet ved sort eller grå røg, der lugter surt.

Natfyring kan få brændeovne til at eksplodere
Det er ikke kun partikelforurening og lav brændværdi, du får ud af natfyring. Ifølge sekretær i Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, Kjeld Vang, udgør natfyring også en risiko for eksplosionsfare, selvom den er meget lille.
– Det sker heldigvis meget, meget sjældent, men jeg har set billeder af, at natfyring har ført til, at brændeovnen eksploderede, og brændeovnslågen blev revet af, hvilket selvfølgelig kan medføre risiko for, at der opstår brand i huset, siger Kjeld Vang.
Eksplosionsfaren opstår ved, at de uforbrændte gasser fra træet ikke kommer ordentlig ud af skorstenen. Et vindstød kan så slå ned i skorstenen og presse gasserne tilbage i brændeovnen og samtidig sætte ild i gløderne.

Fedtsten holder på varmen i brændeovnen
Der er ingen simple løsninger, hvis du gerne vil have varme fra brændeovnen i løbet af natten. Du kan fylde 1-2 kilo brænde i brændeovnen, lige før du går i seng, men du bør fyre normalt, og det betyder, at brændeovnen ikke kan varme hele natten, og at du må tænde op om morgenen.
Hvis du har behov for, at brændeovnen skal varme natten igennem, kan du investere i en brændeovn, der er beklædt med fedtsten.
Fedtsten akkumulerer varmen og afgiver den langsomt igen henover natten. Du kan nøjes med at beklæde siderne eller toppen af brændeovnen eller pakke den helt ind i det. Gør du det, vil brændeovnen have en merpris på op til ca. 6.000 kr., siger Kjeld Vang.

LÆS OGSÅ: 10 gode brændeovne

Pillebrændeovne kan varme i 24 timer
Du kan også udskifte brændeovnen med en pillebrændeovn, der koster 8.000-20.000 kr. og bruger træpiller af sammenpresset træ Den kan levere varme natten over og i op til 24 timer.

– Men det er noget helt andet end en traditionel brændeovn. Man ser ikke ind i et flot brandkammer med træknuder, som flammerne danser på. I pillebrændeovnen er der typisk en brændeskål, hvor træpillerne tilføres mekanisk, og en blæser fordeler varmen. Så den larmer typisk mere end en traditionel brændeovn, forklarer Jes Sig Andersen.
Producenterne har dog udviklet helt nye modeller, der mere og mere ligner traditionelle brændeovne og er mere lydsvage.

Forskønnelsesudvalget har observeret ….

Forskønnelsesudvalget har været på tur på Næsset og har måttet konstatere, at vores dejlige grønne rabatter bruges til mange uvedkommende ting. På dem er placeret såvel skraldespande som spande til haveaffald, som står der mere eller mindre permanent. Også sten og baljer med beplantning har fundet vej til rabatterne. Ud over at det er farligt for trafikken, er det ikke tilladt. En del steder er det vanskeligt at færdes på rabatterne på grundt af hække og buske, der burde klippes til, ligesom store træer har det med at hænge langt ud over rabatterne og hæmme udsynet. Vi benytter samtidig lejligheden til at huske grundejerne på, at hvis deres grund ligger ud til et fællesareal, herunder  en sti til en af broerne, er det deres ansvar at sørge for at beskære buske og træer både på haveside og på siden mod fællesarealet.

Da det dejligt milde efterårsvejr indbyder til havearbejde, vil bestyrelsen foreslå, at den enkelte grundejer kaster et kritisk blik på sine buske og træer ud mod rabatterne og selvfølgelig også på rabatterne.
Hvis der er nogen, som kunne bruge noget hjælp til træfældning og lignende, kan grundejerforeningen v. Jens Enochsen være behjælpelig med at henvise til en person, som kan udføre arbejdet imod en ikke urimelig betaling.

Med venlig hilsen
Forskønnelsesudvalget

PS: Se Kommunens vejledning om beskæring af beplantning:

beskæring af beplantning