Sjælsøvej 41 – Politiafspærring – Våbenfund – Og hvad så???

Til orientering kan jeg oplyse, at grundejerforeningen har fået betalt alle sine tilgodehavender fra flere års kontingent inklusive de påløbne omkostninger. Dette skete en uges tid før den store politiaktion med de store våbenfund, så nu er der ikke behov for nogen tvangsauktion for at få vore udestående hjem.

Politiaktionen og varetægtsfængsling af Poul Larsen giver dog anledning til en række spørgsmål. På grundejerforeningens vegne, har jeg prøvet at finde ud af, hvad der sker med Sjælsøvej 41 og har i den forbindelse haft kontakt med Kommunen og Politiet.

I forbindelse med aktionen fortalte politiet, at huset var i meget dårlig stand og var fyldt op med alle mulige gamle ting herunder en del gamle kolonialvarer i kælderen, og at der derfor kunne være risiko for, at huset ville blive tiltrukket af rotter, hvis det stod tomt i længere tid.

Jeg har kontaktet Kommunen om vores bekymringer via vores lokale kommunalbestyrelsesmedlem, Jens Darket, som oplyser at Kommunen intet kan gøre, men at beboerne kan henvende sig, hvis der opstår sundhedsfarer – typisk identificeret ved skadedyr hos naboer, eller fare for nedstyrtning.

Jeg har også talt med politiet om, hvad der skal ske med huset og gjorde dem samtidig opmærksom på, at politiet har efterladt en del cykler mm. uden for huset.

Politiet fortalte, at de fortsat arbejder med sagen, og at huset fortsat vil være afspærret ind til deres undersøgelser er afsluttet. De kan ikke sige noget om, hvor længe det varer. Politiet prøver også at inddrage Kommunen i at finde en løsning med huset, som de (politiet) igen gav udtryk for, er i meget dårlig stand. Politiet sagde, at de var opmærksomme på de mange cykler mm., som er blevet efterladt uden for huset.

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen