Tyverier på Ravnsnæs

Kære grundejere!

Der har i den seneste tid været flere af vores beboere, som har været ude for at få stjålet meget dyre cykler fra carporte og skure. Et sted har tyvene sågar brækket et skur op for at komme ind til dem. Der er slående, at de ikke ta’r gamle billige cykler, som står ulåste i carporten.

Der er også kendskab til at Ubberød er meget plaget af indbrud i skure og carporte.

Hvad kan vi selv gøre for at modvirke tyverierne?

Ifølge politiet, er det bedste værn mod denne type tyverier, at vi hjælpes ad med at være opmærksomme. Hvis vi ser nogen som kan fanges på fersk gerning, må vi ringe 112. Hvis tyvene er forsvundet, men vi kan oplyse bilnumre eller signalementer kan vi ringe 114, så kan de sende det rundt med politiets sms tjeneste.
Politiet opfordrer os i øvrigt til, enten at udveksle telefonnumre med de nærmeste naboer eller  endnu bedre at aftale med naboerne at anvende det kriminalpræventive råds app eller hjemmeside “Nabohjælp”, hvor vi kan skrive ind, hvornår vi er på ferie.

Og hvis vil hjælpe politiet med at se efter tyvene kan I melde jer til “Politiets sms tjeneste”.

God sommer

Venlig hilsen
Kristian

Ingen skt. Hansbål i år!

Vi har modtaget følgende:
Kære grundejer,
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard udsendte i begyndelsen af sidste måned en skrivelse, hvori vi bl.a. eftersøgte båltændere / vagter til årets Sankt Hans bål den 23/6 på Lille Eskemosegaard Grundejerforenings fællesareal langs Carl Plougs Vej.
Desværre har ingen grundejere fra nogen af de to grundejerforeninger meldt sig til opgaven, så derfor aflyses årets Sankt Hans bål på fællesarealet.
Således må der i år IKKE lægges brandbart haveaffald på bålstedet. Det er der også opsat information om på fællesarealets informationstavler. Bestyrelsen henstiller til at alle efterlever dette og kører haveaffaldet på genbrugsstationen istedet.
På forhånd tak og god Sankt Hans.

Mvh.
Bestyrelsen
Grf. Ll. Eskemosegaard
http://www.gfle.dk