Vedr. Vejreparationer

Jeg har fået en del spørgsmål om asfalttilslutning til fliser/brosten ved indkørsler. Hvis eksisterende fliser/brosten i niveau ikke hæves, kan man på Sjælsøbakken få et godt indtryk af udseendet efter ny asfaltbelægning. Her lå brostenskanter lidt over eller i niveau med den gamle asfalt og efter ny asfaltbelægning er der nu en ru asfaltkant ind mod brostenene.
Planen er fortsat, at asfaltudlægningen begynder mandag den 15. juni.

Venlig hilsen
Kristian Overgaard