Invitation til Rudersdalsmøde den 18. november

Vi har modtaget følgende fra Kommunen

Kære RudersdalMøde deltagere
På vegne af Borgmester Jens Ive fremsendes hermed en invitation til RudersdalMøde 4, som afholdes 18. november kl. 16.30-20.30 i Birkerød Idrætscenter. RudersdalMødet afholdes denne gang som en stor konference, og temaet er velfærdsteknologi.

Vi har samlet en række spændende virksomheder og videnspersoner inden for området, og der vil være rig mulighed for at opleve og afprøve nogle af nutidens og fremtidens teknologier til velfærd samt at bidrage med erfaringer og synspunkter om emnet.

Som noget særligt er dette RudersdalMøde åbent for alle rudersdalborgere, og der vil være noget for alle aldre – så ta´ hele familien og send invitationen videre J

Vi håber, at I endnu engang vil komme og give jeres input til, hvordan vi bedst understøtter det gode liv i Rudersdal. Bemærk, at I denne gang bedes tilmelde jer, selvom I er faste deltagere.

Læs mere om konferencen og tilmeld jer på www.rudersdal.dk/konference og kontakt mig, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen
Martha Ahlmann
Direktionsfuldmægtig