Hvem vil være med i Festkomiteen for Grundejerforeningens 75-års jubilæum?

Vi håber at nogle af beboerne synes det kunne være festligt at hjælpe Bestyrelsen med at gøre vores jubilæum til september hyggeligt. Vi planlægger at finde et sted til at spise for en rimelig penge, hvor vi kan høre om Ravnsnæs’ historie (v. historiegruppen) og gerne modtager forslag til yderligere underholdning. Venligst skriv til soren@duus.com og helst inden den 1.6, hvis du vil være med i en lille grupper, der kan forestå festivitasen den 19. september.

På bestyrelsens vegne

Søren Duus Østergaard

 

 

Kommentar til Formandens beretning fra generalforsamlingen

Fra Christian Poll har vi modtaget følgende kommentar, som også blev fremført på generalforsamlingen, som det fremgår af referatet. Her kommer det med uddybet og velformuleret begrundelse:

Fra Christian Poll, Sjælsøvej 52:

formandens beretning for 2013 anbefales, at grundejerne selv vedligeholder kanterne f.eks. ved brug af gasbrænder eller Roundup. Formanden skriver ligefrem, at grundejerforeningen gerne dækker udgifterne til Roundup.

Jeg kommenterede dette på generalforsamlingen, og det er ført meget sparsomt til referat. Derfor denne uddybende kommentar på foreningens websted.

Roundup er et bekæmpelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet glyphosat, som er kendt for at gå i grundvandet samt hæmme alle former for vækst, der hvor det bruges. Ravnsnæsset ligger lige ovenpå en særlig drikkevandsressource og er omgivet af unik og beskyttet natur. Derfor er det ekstra tåbeligt at bruge den slags midler i vores område.

Miljøministeren er i gang med at indføre restriktioner for privat brug af netop disse produkter, og vandselskaberne er enige (http://ing.dk/artikel/vandselskaber-forbyd-sproejtegift-i-private-haver-168190). COOP har fjernet midlerne fra hylderne af samme årsag.

Helt grelt er det jo, at formanden tilbyder at betale for Roundup – men ikke for gas til gasbrænder…! Én ting er, at formanden anbefaler en kemisk bekæmpelse frem for andre metoder og tilbyder at betale kun til et specifikt produkt (man kunne tro, at nogen har forbindelser til Monsanto…;-), men at der ikke i stedet meldes en generel formulering om støtteramme til alle former for ukrudtsbekæmpelse af vejkanterne undrer mig meget.

En passende formulering for Ravnsnæsset ville tværtimod være, at foreningen gerne betaler for gas til gasbrænder eller for værktøj, der er målrettet en fysisk bekæmpelse af ukrudtet, men ikke for kemisk bekæmpelse. På den måde kan man klart tilkendegive, at man godt ved, at brugen af glyphosat stadig er tilladt, men at den er uønsket på det naturskønne Ravnsnæs.