Vejreparation på Ravnsnæs

På onsdag (den 11. september) har entreprenøren planlagt at påbegynde reparation på alle vore veje ekskl. Sjælsøvej. De revnede områder fræses op og der skal udlægges ny asfalt. Jeg har ikke fået nogen detaljeret tidsplan for, hvor lang tid hele arbejdet vil tage. Det er planlagt at starte på Kaj Munks Vej på onsdag.

Parkering og trafik
For at give plads til arbejdet vil jeg derfor anmode jer om at undlade at parkere på asfaltarealer og græsrabatter i dagtimerne fra onsdag morgen den 13. september og de efterfølgende dage.

Når der arbejdes på en vejstrækning, vil jeg desuden bede jer om, så vidt muligt at finde en kørerute, som ikke går forbi arbejdsområdet. På den måde vil vi få så små ødelæggelser af vore græsrabatter som muligt, og vi viser hensyn over for dem, der skal udføre arbejdet.

Lidt detaljer om reparationsarbejdet.
Områderne som trænger mest til reparation er mærket op med hvide streger på asfalten. Som I sikkert har lagt mærke til, er der flyttet på stregerne, hvilket er gjort af hensyn til budgettet og således, at vi kun gennemfører det mest nødvendige i år. En opmåling af de revnede områder viser, at de er væsentlig større end det, der er forudsat i budgettet.

Efter at entreprenøren har set omfanget af reparationerne, er han kommet med et forslag om at bruge en alternativ metode, hvor den opfræsede asfalt genbruges efter tilsætning af ny bitumen. Denne metode er væsentlig billigere end udlægning af ny asfalt og det tekniske resultatet er i følge vores rådgiver godt nok. Med denne metode kan vi således få repareret et større areal for de samme penge. Maskinerne til genbrugsasfalt kræver dog større sammenhængende områder, hvilket økonomisk set trækker i den modsatte retning. Metoden kræver også, at der er mindst 4 cm asfaltbelægning til rådighed, hvilket er et åbent spørgsmål. Entreprenøren har tilbudt at prøve om det kan lade sig gøre, og det er det, som starter på onsdag. Hvis det ikke lykkes med genbrug, må vi vende tilbage til den dyre metode med ny asfalt.

Med venlig hilsen – Kristian Overgaard