Børnegruppens planlagte aktiviteter i 2013

Kære naboer
Vi er en lille gruppe, som har sat os for at gøre Ravnsnæsset til et endnu mere fantastisk sted at vokse op, med et godt sammenhold mellem børnene på tværs af institutioner, skoler og grundejerforeninger. Vi har sat en række initiativer i søen for 2013.

Sæt kryds i kalenderen…

Loppemarked for børn søndag den 26. maj kl. 10

Sælg eller byt alt dit brugte legetøj, bøger, cykler, film, spil m.m. Loppemarkedet vil blive afholdt på fællesarealet ved Kaj Munks Vej. Alle børn og voksne er velkomne, I skal selv sørge for bord, tæppe el.lign, som jeres ting skal udstilles på. Der er ingen forhåndstilmelding.

I tilfælde af voldsomt regnvejr, udskyder vi loppemarkedet til søndag weekenden efter, samme tid og sted.

Middelalder arrangement søndag den 16. juni kl. 13

Flere info følger fra Bruce, når vi nærmer os datoen for arrangementet.

Gys og grin – husk Halloween 31. oktober 2013 kl. 18

Halloween finder i år sted torsdag den 31. oktober. Vi mødes ved fællesarealet for enden af Kaj Munks Vej/Carl Plougs Vej kl. 18.

Husk levende lys i din indkørsel, hvis du ønsker besøg.

vær forberedt på at få besøg af små spøgelser og hekse, hvis du har lyst!

Følg med i børnegruppens tiltag

Du kan tilmelde dig http://www.ravnsnaes.dk/ sidens nyhedsbrev, så du bliver orienteret, når der lægges nye informationer på hjemmesiden.

Alle mødre og fædre er velkomne i Børnegruppen. Jo flere vi er, jo mindre tid skal der afsættes i vores travle hverdag. Skriv til boern.paa.ravnsnaes@gmail.com, hvis du har lyst til at være med i Børnegruppen eller har idéer til børneaktiviteter.

Du kan kontakte Børnegruppen på: boern.paa.ravnsnaes@gmail.com.

På gensyn
Børnegruppen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling tårsdag den 11. april 2013 kl. 19.30

Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.30
Sjælsøskolens auditorium

Dagsordenen vil være:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2012
4. Aktiviteter i det kommende år
5. Fremlæggelse af budget for veje og strandarealer 2013 og 2014 samt rullende budget for vejene 2013-2016
6. Fastlæggelse af kontingent 2014 til veje og strandarealer.
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 2400 kr. til vejene og 375 kr. til strandarealerne.
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

8. Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg:
Formanden: Kristian Overgaard, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Gunver Maltesen, villig til genvalg
Anna Lise Aagaard, villig til genvalg
Suppleanter: David Stewart (1. suppleant), villig til genvalg
Mona Østertorn (2. suppleant), ønsker ikke genvalg, så pladsen er ledig

9. Valg til revisorer
Følgende er på valg:
Revisor: Erik Schäfer, villig til genvalg
Revisorsuppleant: Lars Holm, villig til genvalg

10. Eventuelt
”Regnskab 2012” underskrevet af revisorerne, ”Regnskab 2012 og budgetter” sammenskrevet samt ”Rullende budget 2013-2016” for hovedreparation af øvrige veje i grundejerforeningen Ravnsnæs kan ses på vores hjemmeside https://ravnsnaes.dk/:

Rullende budget 2013 – 2016 for vejene

Regnskab 2012 og budgetter Grundejerforeningen Ravnsnæs

Regnskab 2012 –

Grundejerforeningen RavnsnæsPå bestyrelsens vegne
Kristian Overgaard
Formand