Fastelavn Søndag den 24. februar klokken 14.00

fastelavn 2012

fastelavn 2012

Vi slår katten af tønden på fodboldbanen for enden af Carl Plougs Vej/Kaj Munks Vej.
Alle børn, børnebørn og venner er velkomne. Kom udklædt og vær med til at få bugt med tønden og til kroning af årets Kattekonger og Kattedronninger.

Børn/voksne vil blive delt op i to hold.
1 hold for børn (træ tønde).
1 hold for voksne og store børn (træ tønde).

Efter tøndeslagningen byder vi på fastelavnsboller til børn og voksne. Vi beder om, at alle der deltager – både børn og voksne, medbringer 20 kr. på dagen til at dække Børnegruppens udgifter til tønder, kroner, slik, saft, kaffe/te og fastelavnsboller. Husk kontanter!

I tilfælde af voldsomt regnvejr vil vi forsøge at flytte tøndeslagningen til en nærtliggende carport.

På gensyn
Børnegruppen