Fastelavn Søndag den 24. februar klokken 14.00

fastelavn 2012

fastelavn 2012

Vi slår katten af tønden på fodboldbanen for enden af Carl Plougs Vej/Kaj Munks Vej.
Alle børn, børnebørn og venner er velkomne. Kom udklædt og vær med til at få bugt med tønden og til kroning af årets Kattekonger og Kattedronninger.

Børn/voksne vil blive delt op i to hold.
1 hold for børn (træ tønde).
1 hold for voksne og store børn (træ tønde).

Efter tøndeslagningen byder vi på fastelavnsboller til børn og voksne. Vi beder om, at alle der deltager – både børn og voksne, medbringer 20 kr. på dagen til at dække Børnegruppens udgifter til tønder, kroner, slik, saft, kaffe/te og fastelavnsboller. Husk kontanter!

I tilfælde af voldsomt regnvejr vil vi forsøge at flytte tøndeslagningen til en nærtliggende carport.

På gensyn
Børnegruppen

Ulovlig fyrværkeriaffyring

De seneste uger har der været fyret en del fyrværkeri af af unge mennesker om eftermiddagen. Efter 6. januar er dette forbudt, og de forældre, der har bemærket at deres børn har moret sig med den slags, bør være opmærksom på, at det faktisk er forbudt under bødestraf. Når vi bringer advarslen her, er det fordi en del hundeejere har følt sig generet heraf – med rette. Så vi henstiller at man inddrager eventuelt uaffyret knald fra ungerne.