Fastelavn søndag den 24. februar 2013 kl. 14 – Invitation fra Børnegruppen

Vi slår katten af tønden på fodboldbanen for enden af Carl Plougs Vej/Kaj Munks Vej. Alle børn, børnebørn og venner er velkomne. Kom udklædt og vær med til at få bugt med tønden og til kroning af årets Kattekonger og Kattedronninger.
Børnene vil blive delt op i to hold. Et for børn op til ca. 4 år (pap tønde), og et for 5 år og op efter (træ tønde).
Efter tøndeslagningen byder vi på fastelavnsboller og saftevand til børnene, og vi beder om, at
hvert barn, der deltager, medbringer 20 kr. på dagen til at dække Børnegruppens udgifter til arrangementet.
Af hensyn til indkøb af slikposer til tønderne, vil vi bede jer om at maile til
boern.paa.ravnsnaes@gmail.com inden 17. februar med antal børn og alder, såfremt I ønsker at deltage i arrangementet. Tilmeldingen er ikke bindende, og hvis I ønsker at deltage og ikke har fået tilmeldt jer, er I også velkommen til at deltage.
Voksne kan købe fastelavnsboller, kaffe/te á kr. 5,-.
Husk kontanter!
I tilfælde af voldsomt regnvejr vil vi forsøge at flytte tøndeslagningen til en nærtliggende carport.

Følg med i børnegruppens tiltag

Du kan tilmelde dig http://www.ravnsnaes.dk/ sidens nyhedsbrev, så du bliver orienteret, når der lægges nye informationer på hjemmesiden.
Alle mødre og fædre er velkomne i Børnegruppen. Jo flere vi er, jo mindre tid skal der afsættes i vores travle hverdag. Skriv til
boern.paa.ravnsnaes@gmail.com, hvis du har lyst til at være med i Børnegruppen eller har idéer til børneaktiviteter.
Du kan kontakte Børnegruppen på:
boern.paa.ravnsnaes@gmail.com.

På gensyn
Børnegruppen