Vellykket arbejdsdag på Strandgrunden 16.9

 

arbejdssjak i fuld fart

Arbejdsdagen på strandgrunden søndag den 16. september blev en hyggelig og vellykket dag hvor mange mødte op.
Der blev ydet en stor indsats med at beskære træer, fjerne rødder og ukrudt, rydde op og luge på petanque banen, så den atter kan bruges til spil.

Tusind tak til alle de fremmødte og en særlig tak til to damer, som kom med dejlig kaffe og kage til hele arbejdsholdet.
PS! Efterfølgende har Rudersdal Forsyning suppleret med beskæring ved pumpestationen.
Bestyrelsen