Fastelavn søndag den 24. februar 2013 kl. 14 – Invitation fra Børnegruppen

Vi slår katten af tønden på fodboldbanen for enden af Carl Plougs Vej/Kaj Munks Vej. Alle børn, børnebørn og venner er velkomne. Kom udklædt og vær med til at få bugt med tønden og til kroning af årets Kattekonger og Kattedronninger.
Børnene vil blive delt op i to hold. Et for børn op til ca. 4 år (pap tønde), og et for 5 år og op efter (træ tønde).
Efter tøndeslagningen byder vi på fastelavnsboller og saftevand til børnene, og vi beder om, at
hvert barn, der deltager, medbringer 20 kr. på dagen til at dække Børnegruppens udgifter til arrangementet.
Af hensyn til indkøb af slikposer til tønderne, vil vi bede jer om at maile til
boern.paa.ravnsnaes@gmail.com inden 17. februar med antal børn og alder, såfremt I ønsker at deltage i arrangementet. Tilmeldingen er ikke bindende, og hvis I ønsker at deltage og ikke har fået tilmeldt jer, er I også velkommen til at deltage.
Voksne kan købe fastelavnsboller, kaffe/te á kr. 5,-.
Husk kontanter!
I tilfælde af voldsomt regnvejr vil vi forsøge at flytte tøndeslagningen til en nærtliggende carport.

Følg med i børnegruppens tiltag

Du kan tilmelde dig http://www.ravnsnaes.dk/ sidens nyhedsbrev, så du bliver orienteret, når der lægges nye informationer på hjemmesiden.
Alle mødre og fædre er velkomne i Børnegruppen. Jo flere vi er, jo mindre tid skal der afsættes i vores travle hverdag. Skriv til
boern.paa.ravnsnaes@gmail.com, hvis du har lyst til at være med i Børnegruppen eller har idéer til børneaktiviteter.
Du kan kontakte Børnegruppen på:
boern.paa.ravnsnaes@gmail.com.

På gensyn
Børnegruppen

Vellykket arbejdsdag på Strandgrunden 16.9

 

arbejdssjak i fuld fart

Arbejdsdagen på strandgrunden søndag den 16. september blev en hyggelig og vellykket dag hvor mange mødte op.
Der blev ydet en stor indsats med at beskære træer, fjerne rødder og ukrudt, rydde op og luge på petanque banen, så den atter kan bruges til spil.

Tusind tak til alle de fremmødte og en særlig tak til to damer, som kom med dejlig kaffe og kage til hele arbejdsholdet.
PS! Efterfølgende har Rudersdal Forsyning suppleret med beskæring ved pumpestationen.
Bestyrelsen

Nu begynder renoveringen af Sjælsøvej!

Kære grundejer

I denne uge (dvs .fra 1. oktober) vil Kommunen gå i gang med at reparere Sjælsøvej. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet NCC. De to første uger vil man udføre alle de indledende arbejder bestående af opretning af brostenkant, fræsning og udskiftning af revnet og smuldret asfalt, udskiftning af riste på vejbrønde mm. Dette arbejde vil hovedsagelig ske på strækningen fra Ravnsnæsvej ned til bækken. Efter planen vil der i uge 42 (15. til 19. okt.) blive udlagt nyt slidlag på hele Sjælsøvej. Dårligt vejr kan betyde udskydelse.

Lige som vi plejer omfatter Kommunens vejreparation kun brostenskanter og belægning, mens eventuel reparation af rabatter og tilslutninger til indkørsler skal udføres af den enkelte grundejer.

Da vi ved, at græsrabatterne let bliver kørt i stykker og især her om efteråret, vil jeg opfordre alle til at benytte Sjælsøvej så lidt som muligt i reparationsperioden og i stedet vælge at køre via Herman Bangs Vej, selv om det skulle være en lille omvej.

I det omfang reparationsarbejderne får indflydelse på skolebuskørslen, vil det som sædvanlig blive meddelt via forældreintra.

Venlig hilsen
Kristian