Vejsynssagen for Sjælsøvej

Høringsperioden for kendelsen for Sjælsøvej er nu afsluttet og jeg har fået oplyst, at sagen vil blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 12. september. Umiddelbart herefter forventer jeg, at Kommunen går i gang med reparationsarbejderne.