Færdiggørelse af kloakrenoveringen

Rudersdal Forsyning har oplyst, at de har planlagt at udføre de sidste kloakarbejder på Ravnsnæsset i løbet af september måned. Der er tale om mindre kloakarbejder, brøndrenovering, samt et pilotprojekt på opgravningsfri renovering af et mindre antal stikledninger, som er i dårlig stand.

I den anledning vil der igen komme lastbiler, samt varevogne på vejene på Ravnsnæsset. Dog i mindre omfang end sidste år. Rudersdal forsyning skriver, at de har bedt entreprenøren være opmærksom på at holde biler væk fra rabatterne i videst mulig omfang, men det kan erfaringsmæssigt ikke undgås, at der kommer enkelte spor i rabatterne.
Fra grundejerforeningens side, har jeg bedt om, at man i videst mulig omfang udlægger køreplader, så vi kan undgå de meget opkørte rabatter. Det har Rudersdal Forsyning dog ikke villet love, da det er meget dyrt. Rudersdal Forsyning har endvidere vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at lave større vejafspærringer, da der for det meste er tale om mindre og kortvarige arbejder på forskellige lokaliteter.
Når arbejdet er afsluttet vil Rudersdal Forsyning sørge for retablering af eventuelt ødelagte rabatter. Arbejdet påbegyndes den 3. september og forventes at vare måneden ud (Perioden er dog afhængig af vejrforholdene).
Rudersdal Forsyning har været i kontakt med skolebussen for at aftale alternative ruter, mens kloakarbejderne pågår. Skolebussen har dog foretrukket at afhente skolebørnene ved parkeringspladsen for enden af Herman Bangs Vej. Forældrene vil blive orienteret nærmere via forældreintra.
Hvis nogen af jer er interesseret i at se, hvor der skal foregå noget, vedhæfter jeg et teknisk kort fra Rudersdal Forsyning, hvor aktivitetsstederne er angivet, men kortet er ikke helt ligetil at læse.

Kloakrenovering på Ravnsnæs 2012